menu Steun ons
Kim
Kim  Mijn verhaal Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot  
Steun de slachtoffers

Seminar ‘Uitdagingen bij hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel’


logo intervict

Seminar


>> Meld je hier aan voor het seminar

>> Programma seminar

>> Praktische zaken seminarWoensdag 26 september 2018 | 10.00 –17.30 uur |
Nieuwspoort | Lange Poten 10, 2511 CL Den HaagCoMensha heeft, onder andere samen met INTERVICT Tilburg University, het afgelopen jaar een drietal belangrijke onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Graag willen we de resultaten delen. We nodigen beleidsmakers, professionals uit de zorg, opvanginstellingen en andere betrokkenen dan ook van harte uit voor ons seminar op woensdag 26 september a.s.


Dagvoorzitter, Merel van Dorp

Ochtenddeel


1. ‘Slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek. Discrepantie tussen vraag en aanbod’
CoMensha heeft in samenwerking met prof. Conny Rijken van het instituut INTERVICT, Tilburg University en de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek gedaan naar de zorg en opvang van meerderjarige, Nederlandse, vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek. Door middel van literatuuronderzoek, beleidsanalyse en interviews met verschillende professionals wordt een beeld geschetst van deze doelgroep, hun behoeften en de aangeboden hulp en zorg.

Middagdeel

2. EU Fundamental Rights Agency onderzoek ‘Severe forms of labour exploitation – foreign workers’
Dr. mr. Eefje de Volder heeft namens CoMensha in opdracht van het EU Fundamental Rights Agency onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van migranten die in Nederland slachtoffer zijn geworden van arbeidsuitbuiting, ten behoeve van een vergelijkende analyse tussen EU-lidstaten. Het doel van het onderzoek (SELEX II) is om vanuit het slachtofferperspectief inzichten te krijgen in wat wel en niet werkt in het beleid en de aanpak van arbeidsuitbuiting en de voorkoming ervan. Hiermee is het een opvolging van een eerder onderzoek (SELEX I) waarin de ervaringen en inzichten van professionals in kaart zijn gebracht. 

3. Facing Forward: Nine stories about being a survivor of human trafficking in a post-trafficking shelter in the Netherlands
Rik Viergever, projectleider bij CoMensha, is gepromoveerd op het onderwerp ‘Adapting to survive: facilitating recovery after human trafficking’. Voor zijn proefschrift heeft hij verschillende slachtoffers van mensenhandel geïnterviewd. Hij beschrijft negen verhalen van zes vrouwen en drie mannen die recent uit een uitbuitingssituatie zijn gekomen. Met hen is gesproken tijdens hun verblijf in de Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (COSM). De verhalen laten zien waar de slachtoffers mee bezig zijn en wat ze bezig houdt, zoals hun dromen, angsten, frustraties en het zorgaanbod. Vanuit het slachtofferperspectief wordt bezien in hoeverre het zorg- en hulpaanbod aanpassing behoeft.

De bevindingen uit deze onderzoeken leiden tot aanbevelingen die we op 26 september willen aanbieden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.