menu Steun ons
Rahul
Rahul  Mijn verhaal Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten  
Steun de slachtoffers

Voor zorgverleners

Verbeteren van kennis over mensenhandel onder zorgverleners
CoMensha werkt van 2018 tot 2020 op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan een project om de kennis over mensenhandel onder zorgverleners te vergroten. Dit is nodig: terwijl tot 88% van alle mensen die in een mensenhandelsituatie zitten een zorgverlener bezoeken tijdens die periode, weet maar 20% van alle zorgverleners genoeg om deze vorm van geweld goed te kunnen signaleren en mensen te kunnen ondersteunen.

Herken de signalen
Het is belangrijk dat ook zorgverleners signalen van mensenhandel kunnen herkennen. Verschillende e-learnings kunnen daarbij helpen.

De gangbare methode voor professionals in Nederland om geweld te signaleren, slachtoffers te ondersteunen, en het geweld eventueel te melden, is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode bestaat uit 5 stappen die je als professional kan volgen wanneer je vermoedt dat iemand een slachtoffer van geweld is.

Impliciet is mensenhandel al onderdeel van de Meldcode: volgens de definities van kindermishandeling en huiselijk geweld, vallen alle vormen van mensenhandel van kinderen onder de 18 jaar en 68% van alle mensenhandel onder volwassenen al onder de Meldcode (bij 68% van alle gevallen van mensenhandel zijn mensenhandelaren familieleden/vrienden/partners/bekenden, waarmee het geweld valt onder de definitie van huiselijk geweld, wat zegt dat een dader uit ‘huiselijke kring’ moet komen).

In overleg met beroepsverenigingen in de gezondheidszorg, zoals de KNMG, is nu afgesproken om mensenhandel ook expliciet op te nemen in de Meldcode, waarmee het advies van het BNRM wordt opgevolgd (zie de 10e rapportage van het BNRM, hoofdstuk 4).

Factsheets
In 2018 heeft CoMensha samengewerkt met meer dan vijftig andere organisaties om een reeks factsheets te publiceren over verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling die onder de Meldcode vallen.

In het kader van dit project zijn er ook drie factsheets gepubliceerd die zorgverleners kunnen gebruiken om te leren hoe je mensenhandel kan signaleren en hoe je kan omgaan met signalen:Ondersteuning
Binnen dit project biedt CoMensha verder de volgende ondersteuning:
  • Aan beroepsverenigingen die dit onderwerp nog niet hebben opgenomen in hun Meldcode maar dat wel willen, bieden we aan om te helpen bij de integratie van dit onderwerp in hun Meldcode documentatie.

  • Aan beroepsverenigingen die graag in het kader van expertise-ontwikkeling een training willen organiseren voor hun professionals over dit onderwerp, bieden we aan om een dergelijke training te organiseren.

  • Aan alle Veilig Thuis organisaties in het land, bieden we aan om te helpen bij het integreren van dit onderwerp in hun protocollen, richtlijnen en handelswijzen en bij het geven van voorlichting over dit onderwerp.

  • Voor alle aandachtsfunctionarissen mensenhandel bij Veilig Thuis organisaties, organiseert CoMensha periodiek een overleg om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie
Om gebruik te maken van deze ondersteuning kunt u contact opnemen met de projectleider van dit project binnen CoMensha, dr. Rik Viergever, r.viergever [at] comensha.nl .
Heeft u interesse in een training (op maat)? Neem dan contact op met Sandra van den Berg, adviseur aanpak Mensenhandel, via +31 (033) 448 11 86 of mail s.vandenberg [at] comensha.nl