RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Actualiteiten

Actualiteit

Verbeter woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten

Onlangs heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aanbevelingen gedaan m.b.t. de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten op de korte termijn. Om de omstandigheden voor deze...

Actualiteit

Maak van asielzoekers geen tweederangsburgers!

Afgelopen week kwam het onderzoek van Lost in Europe (Argos en NRC) naar buiten waaruit blijkt dat er in 2019 bijna duizend mensen van Nigeriaanse afkomst, waaronder zwangere vrouwen, zijn...

Actualiteit

Online Week tegen Mensenhandel

De coronacrisis heeft de wereld tijdelijk stilgezet, maar mensenhandel niet. Het komt vaker voor dan je denkt, ook in deze tijd. Om aandacht te vragen voor dit grote probleem organiseren de...