JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Actualiteiten

Actualiteit

Congres Into a new decade met aandacht voor mensenhandel

Het LPB, het Landelijk Platform voor Buurt- en wijkgericht werken, organiseert jaarlijks een congres voor professionals die betrokken zijn bij het gebieds- en opgavegericht werken. Dit jaar vindt...

Actualiteit

Rapport van EMP Lumens over jongensprostitutie aangeboden

Ina Hut bedankt de zorgcoördinatoren Daniëlle van Went en Hettie Castelijns van het EMP (foto: Lumens) Donderdag 17 mei jl. was onze directeur-bestuurder Ina Hut aanwezig bij de presentatie van...

Actualiteit

Voorlichting over mensenhandel aan Jeugdzorginstellingen

Mensenhandel in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is niet iets waar je gelijk aan denkt, maar het komt helaas toch veel voor. Elk jaar krijgen wij zo'n 200 minderjarige...

Actualiteit

CoMensha: opleidingen en trainingen

CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en...