RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Actualiteiten

Actualiteit

''We denken bij mishandeling vaak niet aan mensenhandel''

In het eerste nummer dit jaar van KraamSupport, een magazine voor kraamverzorgenden, komt onze collega Rik Viergever aan het woord over de Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze...

Actualiteit

Aandacht voor mensenhandel in medische sector

Dankzij extra subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is CoMensha gestart met een project met specifieke aandacht voor signalering mensenhandel in de...