KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

#OpenJeOgen in Vlissingen geopend

Wethouder Albert Vader van de gemeente Vlissingen, burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis, Pieter Ventevogel van het Bevrijdingsfestival Zeeland en onze directeur-bestuurder Ina Hut, bundelden de krachten en hebben op 16 april jl. de fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' te Vlissingen geopend. Met vier paar handen sterk onthulden zij een van de trotters.   

PHOTO-2019-04-17-14-46-39 OpenJeOgen Vlissingen onthulling I

Wethouder Vader, die de aanwezigen welkom heette, benadrukte dat ook in Zeeland mensenhandel plaatsvindt. "Het is niet alleen van de grote steden in de Randstad, maar ook in onze Zeeuwse dorpen" en hij is blij dat de fototentoonstelling nu ook in Vlissingen staat om bij te dragen aan de bewustwording over mensenhandel: "We moeten onze ogen openen voor mensenhandel. En ik wil hieraan graag toevoegen 'Kijk niet weg!'".

OpenJeOgen Vlissingen wethouder Vader PHOTO-2019-04-17-14-37-53

Zicht op mensenhandel
Onze directeur-bestuurder Ina Hut is blij met de aandacht van mensenhandel in de provincie Zeeland: "Ik heb erg veel waardering voor de gezamenlijke aanpak in deze provincie. Alleen samen kunnen we mensenhandel aanpakken. Dat is heel belangrijk want in Nederland zijn er naar (minimale) schatting door de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zo'n 6.250 mogelijke slachtoffers. Andere inschattingen liggen nog hoger. Veel slachtoffers worden niet gezien. We moeten meer zicht op mensenhandel krijgen, dus het is heel goed en belangrijk dat er in Zeeland nu ook aandacht voor is. Herken de signalen en meld."

Het is een boodschap die burgemeester Magda Vermue van harte onderschrijft. Als bestuurlijk trekker van de aanpak van mensenhandel in Zeeland zet zij zich in om met alle gemeenten ook de zorg voor en opvang van slachtoffers van mensenhandel een stap vooruit te krijgen. Het voorstel om binnenkort een zorgcoördinator aan te stellen en hier financieel aan bij te dragen, ligt voor aan de gemeenten. De eerste reacties zijn positief. 

OpenJeOgen Vlisssingen burgemeester Magda OpenJeOgen Vlissingen Pieter festival

Bevrijdingsfestival
De Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland maken samen deze tentoonstelling mogelijk en de portretten met verhalen zullen ook tijdens het bevrijdingsfestival op zondag 5 mei te zien zijn. Pieter Ventevogel van het Bevrijdingsfestival ging in op het feit dat mensenhandel een moderne vorm van slavernij, vrijheidsberoving en onderdrukking is en daarmee past bij 5 mei, de dag waarop we de vrijheid vieren. "Vrijheid die slachtoffers van mensenhandel niet hebben, dus het is belangrijk dat we ook bij deze mensen stilstaan". 

Open je ogen
De fototentoonstelling bestaat uit dertig portretten en verhalen van slachtoffers. Dertig indringende portretten, die symbool staan voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen plaatsvindt. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit en bedelarij en gedwongen orgaanverwijdering. Deze verschillende vormen van uitbuiting hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van dwang en dat de mensenhandelaar er (veel) geld aan verdient.
De portretten zijn in opdracht van CoMensha in samenwerking met stichting Open Mind tot stand gekomen en vastgelegd door fotograaf Ernst Coppejans. 

Artikel in PZC, nieuws uit Zeeland
Lees ook het artikel ‘Mensenhandel gebeurt onder onze ogen, ook in Zeeland’ dat op 15 april 2019 in PZC is geplaatst, waarin naast Paulette de Kraker, projectleider ‘Geweld hoort nergens thuis’ en Ron Amperse, rechercheur bij AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), ook onze directeur-bestuurder Ina Hut aan het woord komt. 

De tentoonstelling is tot en met 16 mei te bekijken voor de bibliotheek DEZB aan de Spuikomweg 3 te Vlissingen. Vanaf 17 mei staat de fototentoonstelling in de gemeente Tilburg.  

Interesse?
Deze reizende tentoonstelling doet zoveel mogelijk gemeenten en organisaties in Nederland aan. CoMensha wil graag een zo groot mogelijk publiek bereiken. Interesse om de tentoonstelling ook in uw stad of uw organisatie te laten zien? Neem dan contact op met Charlot Spoorenberg communicatieadviseur | persvoorlichter bij CoMensha via +31 (0)6 44 94 43 42 of communicatie@comensha.nl.