LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

'Limburg verliest greep op loverboyproblemen'

Op 27 juni jl. verscheen er een artikel op radarlimburg.nl over de zorgen rondom seksuele uitbuiting in Limburg. We zijn blij dat Radar Limburg aandacht besteedt aan deze vorm van mensenhandel en dat er met verschillende ketenpartners is gesproken.

We kunnen ons helaas niet 100% vinden in hoe één en ander is verwoord. Een deel van de quotes komt namelijk niet overeen met wat onze directeur-bestuurder Ina Hut in het interview heeft gezegd of is in een andere context gezegd.

Hieronder gaan we kort in op de onderwerpen die naar voren komen in het artikel.

Open je ogen voor mensenhandel
We willen meer aandacht voor mensenhandel. Alle organisaties en personen die met slachtoffers in aanraking kunnen komen, vragen we alert te zijn. Herken de signalen, onderneem actie wanneer nodig. Dit geldt voor opsporingsdiensten, voor zorginstellingen, voor gemeenten, de medische sector, burgers, ofwel de Nederlandse samenleving in zijn geheel.

Meer zicht op aard en omvang is nodig
Hulpverleners melden slachtoffers die geen toestemming hebben gegeven niet bij CoMensha, deze slachtoffers worden dus ook niet meegenomen in de landelijke cijfers en dat geeft een vertekend beeld. We signaleren lang niet alle slachtoffers en daarnaast wordt er dus onvoldoende gemeld. We kunnen effectiever beleid ontwikkelen als we meer zicht hebben op aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Door de te ‘enge’ interpretatie van de AVG missen we het zicht op aard en omvang nog meer. Er is teveel koudwatervrees ten aanzien van de AVG. De AVG is in het leven geroepen om mensen te beschermen. Dat kan alleen als we de modus operandi weten. Het verzamelen en analyseren van big data is daarom een must.  Het is essentieel om meer gegevens te registreren, zoals de plaats waar de uitbuiting heeft plaatsgevonden en de gebruikte wervingsmethode.

Signalering en meldingen vanuit de opsporingsdiensten
Voorgaande jaren is te weinig geïnvesteerd in het opsporen van mensenhandel. Politie en ISZW zetten nu wel meer in op de opsporing van mensenhandel, we hebben bijvoorbeeld in 2018 zowel vanuit Politie als vanuit ISZW meer aanmeldingen binnengekregen dan in het jaar daarvoor. Deze ontwikkeling moet stevig worden doorgezet.

Meldroutes en aangiftebereidheid slachtoffers
Met het Ministerie van Justitie en Veiligheid willen we kijken naar duidelijke meldroutes en hoe we versnippering in het aantal meldpunten kunnen tegengaan, met behoud van de regionale expertise. Mensen moeten weten waar ze kunnen melden.

Om de aangiftebereidheid bij slachtoffers te vergroten, zou onder andere gekeken moeten worden naar een vermindering van het aantal verhoren per slachtoffer. Het aantal veroordelingen voor mensenhandel moet omhoog, zo ook de strafmaat. Slachtoffers moeten weten dat het zin heeft om aangifte te doen. De aangiftebereidheid is nu extreem laag.