KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Ina Hut: 'Valse aangiften migranten inzake mensenhandel? Dat is nog maar de vraag'

Onlangs heeft het NRC een artikel gepubliceerd getiteld “Meer migranten claimen slachtoffer mensenhandel te zijn’’. In het artikel wordt de indruk gewekt dat er sprake zou zijn van valse aangiften door migranten en zaken zonder voldoende opsporingsindicaties.

Voordat er allerlei verkeerde conclusies worden getrokken en verregaande maatregelen worden genomen, roep ik dringend op om een pas op de plaats te maken. Er zijn geen bewijzen dat er op grote schaal misbruik zou worden gemaakt van de Verblijfregeling. Het is een vermoeden en wordt niet gestaafd met feiten. Nader onderzoek hiernaar is dan ook nodig, voordat hierop wordt geacteerd.

Conform de verplichtingen uit de Europese mensenhandelrichtlijn hebben vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel recht op de benodigde zorg. En het is in het belang van vermoedelijke slachtoffers mensenhandel en in het belang van de aanpak van mensenhandel dat zij de kans krijgen hun verhaal te doen.

Al of niet slachtoffer van mensenhandel, sowieso zit er hoogstwaarschijnlijk een organisatie achter die aanzet tot deze praktijken. De modus operandi is vaak dezelfde, het is belangrijk dat we daar inzicht in krijgen, dus essentieel om in gesprek te gaan met deze migranten om het werkelijke verhaal boven water te krijgen. Wat beweegt hen, wat hebben ze meegemaakt? Worden ze gedwongen om dat ene verhaal te vertellen?

Als de capaciteit bij de opsporingsdiensteneen probleem is, dan is het te overwegen om de intake gesprekken door iemand anders te laten doen, bijvoorbeeld door een forensisch psycholoog. Daarmee los je tegelijkertijd ook andere problemen op, zoals de dubbele rol die de Politie nu ervaart bij deze intakes (het geven van voorlichting aan het slachtoffer enerzijds en het zoeken naar opsporingsindicaties anderzijds).

Ook ben ik van mening dat het al dan niet aanwezig zijn van opsporingsindicaties los staat van het feit of iemand slachtoffer van mensenhandel is of niet. Zonder opsporingsindicaties is het goed mogelijk dat iemand wel slachtoffer van mensenhandel is. Mensenhandelzaken zijn vaak moeilijk te bewijzen. Diverse onderzoeken tonen aan dat slachtoffers vanwege opgelopen trauma’s zich vaak geen details kunnen herinneren, zoals de plaats van uitbuiting, etc.  
Het is ook niet zonder reden dat vorig jaar op dit thema de pilot aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel bij het Schadefonds Geweldmisdrijven heeft gedraaid. Hierbij werd niet alleen vanuit strafrechtelijke kant, maar multidisciplinair bekeken of slachtofferschap aannemelijk was.’’

Eerst dus verder onderzoek voordat conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen!

Ina (H.R.) Hut, directeur-bestuurder CoMensha
 


Ook de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, heeft eerder kanttekeningen geplaatst bij het artikel en reageerde met een ingezonden brief.