KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

18 oktober 2019: Bijlage Trouw volledig aan mensenhandel gewijd

Op de Europese Dag tegen Mensenhandel is de bijlage van Trouw geheel gewijd aan het onderwerp mensenhandel. De bijlage is geïnitieerd door Mona van der Berg Productions die allerlei organisaties maar vooral ook 'survivors' aan het woord laat over (de aanpak van) deze ernstige vorm van schending van mensenrechten. 

Mona werkt als freelance fotografe voor Trouw, de Volkskrant, Al Jazeera, The Guardian,Vrij Nederland, het Parool e.a, en tevens als documentairemaker.

Vanaf 2015 maakt zij onafhankelijke bijlagen voor Trouw, in ieder geval jaarlijks vier maal gekoppeld aan een dag vastgesteld door de Verenigde Naties. Op haar website staat een overzicht van alle bijlagen van de afgelopen jaren en de korte films.

CoMensha heeft Mona graag ondersteund bij de totstandkoming van de productie, met daarin ook een artikel op pagina 2 met onze directeur-bestuurder Ina Hut. 

Plaatje - Bijlage Trouw 2019 Interview Ina Hut


Klik hier om de hele bijlage te lezen.

Zie ook ons eerdere artikel over de bijlage en documentaire over mensenhandel. 

Dit bericht is opgenomen in de nieuwsbrief van december 2019.