KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

18 oktober: Ouvrez Les Yeux - onze fototentoonstelling staat in Straatsburg

De dertig foto's zijn 16 oktober geplaatst voor het gebouw van de Raad van Europa. De opening is op 18 oktober. (foto: Mirjam Bekker-Stoop/Stichting Open Mind)

Onze fototentoonstelling 'Open je ogen voor mensenhandel' heeft de aandacht getrokken van de Raad van Europa in Straatsburg. Op donderdag 18 oktober, de Europese dag tegen Mensenhandel, wordt de Engels/Franstalige versie OpenYourEyes/OuvrezLesYeux om 17.00 uur op het terrein voor het Paleis van Europa geopend door ambassadeur Roeland Böcker die voor Nederland Permanent Vertegenwoordiger (PV) Raad van Europa is, en Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha. De fototentoonstelling is er tot en met 22 november a.s. te bekijken.

De dertig indrukwekkende foto's zijn hetzelfde als de Nederlandse versie van de tentoonstelling. De dertig verhalen zijn vertaald in het Engels, én - voor degenen met een smartphone is - via de QR code op de borden een Franse vertaling beschikbaar.

Europese aanpak
Naast korte toespraken van de PV Roeland Böcker, Secretariaat-Generaal Mr Thorbern Jagland, en een vertegenwoordiger van de Stad Straatsburg, zal ook Ina Hut het woord tot de genodigden richten.
De Raad wil juist op de Europese dag tegen Mensenhandel, de Europese vertegenwoordigers en bezoekers extra om aandacht vragen voor de aanpak van mensenhandel en de bescherming en opvang van slachtoffers in Europa. Hulp en opvang van slachtoffers van mensenhandel in Frankrijk wordt geregeld door de National Coordination for protection of victims of human trafficking.

CoMensha hoopt dat de expositie in Straatsburg het begin mag zijn van een grotere Europese tour zodat - naast officiële instanties en professionals - ook burgers zich bewust worden van mensenhandel in Europa. Dit kan ook preventief werken en hulp bieden aan mensen die uitbuitingssituaties vermoeden of zelf meemaken.

Over de Raad
De Raad van Europa is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn. Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Dat verdrag is door alle lidstaten getekend.

Interesse in onze tentoonstelling?
De foto's en verhalen zijn in opdracht van CoMensha in samenwerking met stichting Open Mind tot stand gekomen en vastgelegd door fotograaf Ernst Coppejans. Gemeenten of bedrijven, organisaties die ook via deze fototentoonstelling aandacht willen vragen voor mensenhandel, kunnen contact opnemen met Charlot Spoorenberg communicatieadviseur | persvoorlichter bij CoMensha via +31 (0)6 44 94 43 42 of communicatie@comensha.nl