KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

20 november: Internationale dag van de Rechten van het Kind

Vandaag, 20 november, is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind.

Een belangrijke dag om extra te beseffen dat kinderen rechten hebben. Rechten die vandaag, dertig jaar geleden, zijn vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de UN.

Ook Nederland heeft de 54 artikelen van het verdrag ondertekend die kinderen moeten beschermen en veilig laten opgroeien.

Eén van die artikelen richt zich ook op bescherming tegen uitbuiting. Hard nodig, ook in Nederland!

Kinderen zijn een kwetsbare groep en worden slachtoffer van mensenhandel of moeten ervaren hoe een ouder wordt uitgebuit. Nederlandse kinderen, asielkinderen. Vaak gaat het om seksuele uitbuiting en/of criminele uitbuiting.

Laten we niet alleen deze dag stil staan bij deze rechten, maar elke dag de ogen openen voor mensenhandel en samen strijden tegen het onrecht dat (ook) deze kinderen wordt aangedaan.

Het team van CoMensha


Op de foto staat ANI, zoon van een slachtoffer van mensenhandel. ANI is één van de dertig portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel uit de bewustwordingscampagne Open je Ogen voor Mensenhandel.