KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

24/7 meldlijn mensenhandel

Geachte relatie/ beste ketenpartner,

CoMensha is op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 1 juni 2016 gestart met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel' voor noodsituaties. Sindsdien is CoMensha 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor hulp en advies bij noodsituaties. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat ketenpartners en andere melders hoofdzakelijk gebruik hebben gemaakt van de 24/7 meldlijn op tijdstippen die dicht tegen de reguliere kantoortijden aan zaten. Om deze reden is in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om vanaf 1 maart 2017 de reguliere bereikbaarheid van CoMensha te verruimen van 08.00 tot 19.00uur, maar de 24/7 meldlijn te beëindigen.

Er is relatief gezien weinig gebruik gemaakt van de 24/7 meldlijn en het overgrote deel van de meldingen was niet urgent. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een voortzetting van de pilot 24/7 meldlijn in de huidige vorm niet gewenst is, maar dat er vanuit het werkveld wél behoefte is aan een langere bereikbaarheid dan van 09.00 uur “ 17.00 uur. CoMensha vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan deze behoefte van de professionals en particulieren.

Wij zien dat de regionale meldpunten steeds meer ingebed zijn in de regionale ketensamenwerking. Dit is een positieve ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat de regionale ketenpartners elkaar weten te vinden op momenten van crisis, zoals bij het plaatsen van een slachtoffer van mensenhandel in de nacht of in het weekend.

Wij zien het als een belangrijke rol om de al bestaande regionale meldlijnen te adviseren en te ondersteunen, zodat zij ons kunnen raadplegen voor expertise, overleg en/of overdracht. Wij nemen hierin onze verbindende en coördinerende rol binnen de ketensamenwerking in de aanpak van mensenhandel serieus. CoMensha zal zich komend jaar inzetten om de regionale samenwerking meer structuur te geven én zichtbaarder te maken.

Vanaf 1 maart 2017 is de Helpdesk van CoMensha op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 19.00 uur op het telefoonnummer (033) 448 1186 en per e-mail via info@comensha.nl. Tussen 08.00 uur tot 09.00 uur en 17.00 uur tot 19.00 uur is de bereikbaarheid verruimd voor urgente zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.