KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

28 maart: eerste landelijke netwerkbijeenkomst Mensenhandel

De eerste landelijke netwerkbijeenkomst Mensenhandel, voortkomende uit het programma Samen tegen mensenhandel, wordt een feit. Op donderdag 28 maart 2019 is de gemeente Rotterdam gastheer voor gemeenten en partnerorganisaties in Nederland die zich inzetten tegen mensenhandel. Gezamenlijk wordt de stand van zaken van het programma Samen tegen mensenhandel besproken en kennis en informatie uitgewisseld. Ook CoMensha zal vertegenwoordigd zijn.

Programma:
1) Inloop: 8:45 – 9:15 uur
2) Opening wethouder De Langen, gemeente Rotterdam : 9:15 uur
3) Toelichting op netwerkbijeenkomst (Staatssecretaris Mark Harbers, ministerie JenV)
4) Stand van zaken landelijk programma JenV en de veiligheidsagenda. (Nicole Brenninkmeijer, ministerie JenV)
5) Migratiecriminaliteit en arbeidsuitbuiting (Masja van Meeteren, Universiteit Leiden)
6) Ondersteuning gemeenten in de aanpak van mensenhandel (VNG & CoMensha)
7) Afsluiting en vervolg (André Vervooren, gemeente Rotterdam)
8) Netwerklunch circa 11:30 – 13:00 uur

Geïnteresseerd? Zie hier de uitnodiging met daarin het mailadres voor aanmelding.
Bekijk ook het programma Samen tegen mensenhandel.