RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

2e Platform overleg Regionale Meldpunten Loverboyproblematiek/Jeugdprostitutie

Op donderdag 2 november organiseerde CoMensha voor de tweede keer dit jaar een platformbijeenkomst voor de verschillende regionale meldpunten op het gebied van loverboyproblematiek en jeugdprostitutie. Er was een goede opkomst, met ook weer een aantal nieuwe gezichten. Naast vertegenwoordigers van de al bestaande meldpunten was er ook een flink aantal medewerkers van Veilig Thuis en schoof ook een vertegenwoordigster van het ministerie van J&V aan.

Op de agenda stonden de volgende punten: ontwikkeling en stand van zaken bij de meldpunten na het vorige overleg, presentatie Watch Nederland over werkwijze en positie in de keten, onderlinge samenwerking, en een presentatie van CoMensha over de aankomende verscherpte privacyreglementen.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3