KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

4 december: formele presentatie van programma Samen tegen mensenhandel in Den Haag

Op dinsdag 4 december 2018 gaf staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) als coördinerende bewindspersoon, het startsein voor het programma 'Samen tegen mensenhandel' in New Babylon te Den Haag. In aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van betrokken organisaties, waaronder CoMensha, benadrukte de staatssecretaris het belang van de gezamenlijke inzet tegen mensenhandel.

Staatssecretaris Mark Harbers presenteert het programma 'Samen tegen mensenhandel'.

Het programma 'Samen tegen mensenhandel', dat recentelijk met de Tweede Kamer is gedeeld, is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal ketenpartners uit heel Nederland. Zo liet CoMensha hiertoe met een groot aantal ketenpartners een systeemanalyse uitvoeren gefaciliteerd door TNO, waarvan Mark Harbers de resultaten in het programma heeft meegenomen.
Het doel van het programma is om samen met al deze partners een nieuwe impuls te geven aan de aanpak van mensenhandel. Het programma richt zich op verbetering van signalering en preventie, versterken van internationale opsporing, goede opvang en ondersteuning voor slachtoffers, ondersteunen van gemeenten en meer zicht op aard en omvang door kennisdeling.

Paneldiscussie
Na de presentatie nam Harbers met de andere betrokken staatssecretarissen Tamara van Ark (ministerie van SZW) en Paul Blokhuis (ministerie van VWS) en directeur Brigitta Tazelaar van het ministerie van BZ plaats in een panel. Zij lichtten toe op welke wijze hun departementen zich inzetten om mensenhandel aan te pakken.


Vlnr op de foto: de gespreksleider, Brigitta Tazelaar (BZ), Paul Blokhuis (VWS), Tamara van Ark (SZW) en Mark Harbers (JenV).

Zeepkistsessie 'Gemeenten'.
Vijf projecten van het programma werden na het plenaire deel nader toegelicht in zogeheten 'zeepkistsessies'. Eén zo'n interactieve sessie, speciaal voor en over gemeenten, werd gegeven door onze CoMensha-collega's Rik Viergever en Marcus de Koning-Man en Barbara Schmeits, projectleider aanpak mensenhandel bij de VNG. Ze presenteerden hun plannen met betrekking tot de ondersteuning en het landelijk uitrollen van zorgcoördinatie die zij kunnen bieden aan gemeenten in het neerzetten van mensenhandelbeleid. Viergever ging in op de activiteiten die CoMensha in het afgelopen jaar al heeft opgezet en vroeg daarbij om feedback van de aanwezigen. Dit leidde tot zeer goede suggesties en een levendige discussie in de zaal over hoe de aanpak van mensenhandel op gemeentelijk, maar nog beter op regionaal niveau, het beste verder opgetuigd kan worden.

VNG en CoMensha zijn eerder dit jaar dankzij een extra subsidie van het ministerie van VWS gestart met een project om gemeenten de komende jaren te ondersteunen bij de implementatie van de afspraken uit het Interbestuurlijk Programma (IBP).
Zo hebben het Rijk en de gemeenten vastgesteld dat samenwerking tussen de zorg- en veiligheidsketens essentieel is. Dit vergt een aanpak op meer niveaus: passende regionale opvang, ondersteuning en nazorg. Ook is afgesproken dat de functie zorgcoördinatie landelijk dekkend wordt ingeregeld en dat aan het einde van deze kabinetsperiode alle gemeenten een duidelijk beleid hebben t.a.v. de aanpak van mensenhandel.

Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, sloot de bijeenkomst af met een korte reflectie op het programma waarbij hij opriep om nu concreet aan de slag te gaan met de uitwerking van het programma.

Onze directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut is blij met de officiële lancering en benadrukt het belang dat 'alle betrokken organisaties, ministeries, gemeenten, opsporingsdiensten, (jeugd)zorg- en opvanginstellingen en ngo's, nu samen moeten aanpakken én doorpakken'. Hut ziet het programma als 'een kapstok waar nieuwe initiatieven onder gevat kunnen worden om zo een meer gestructureerde aanpak te krijgen'.
Zowel staatssecretaris Mark Harbers als de andere aanwezige staatssecretarissen benadrukten het belang van een goede, gedegen gemeentelijke aanpak van mensenhandel tijdens de lancering, zoals ook in lijn met het programma 'Samen tegen mensenhandel'.

 

 Lees hier de publicatie van de Rijksoverheid over de kick off.
Voor de reactie van CoMensha op het programma 'Samen tegen mensenhandel' klik hier.

Onder andere BNR besteedde aandacht aan de kick-off in hun radioprogramma 'Ask Me Anything'. Onze directeur-bestuurder Ina Hut beantwoordde samen met het CCV en de Nationaal Rapporteur vragen van het publiek over mensenhandel.

Gemeenten die graag ondersteuning willen bij de aanpak van mensenhandel: kijk ook op onze speciale pagina Voor gemeenten.

Bron foto's: Rijksoverheid.nl

 

 

 

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018