LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Aanbesteding Opvang slachtoffers mensenhandel

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de opdracht gegeven voor 'Opvang slachtoffers mensenhandel'.

Korte omschrijving
"Er dienen opvangplaatsen te worden gecreëerd voor de slachtoffers van mensenhandel gedurende een periode van 2 jaar met eventueel een optie tot eenmalige verlenging met een periode van 2 keer 12 maanden."

Doelgroep
Deze opdracht ziet op het bieden van opvang aan de categorie slachtoffers die gebruik maken van de zogenaamde 'bedenktijd'. Dit zijn mogelijke slachtoffers van mensenhandel uit derde landen zonder verblijfstatus, bij wie de geringste aanwijzing van mensenhandel is geconstateerd en om die reden door politie (of andere opsporingsdiensten) de bedenktijd is aangeboden, om opvang te bieden en de rechtsbescherming te borgen. Het betreft een tijdelijke opvangvoorziening, vooruitlopend op instroom (na aangifte) in de reguliere opvangvoorzieningen voor slachtoffers van mensenhandel, die beschikbaar zijn voor slachtoffers mét verblijfstatus en slachtoffers uit Nederland/EU-landen.

Deze tekst is afkomstig uit het van TenderNet te downloaden document "Nationale aanbesteding Opvang slachtoffers mensenhandel" .

TenderNet
Op de website van TenderNet vindt u de informatie en aanvullende documentatie over deze openbare aanbesteding.

Sluitingsdatum
Sluitingsdatum van de aanbesteding verloopt op vrijdag 27 oktober om 12.00 uur.