KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Aanbevelingen: Beïnvloeding van groepsdynamiek onder slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Op woensdag 16 januari jl. organiseerde CoMensha de workshop 'Beïnvloeding van groepsdynamiek onder slachtoffers van arbeidsuitbuiting', waarbij de resultaten van het gelijknamige rapport zijn gepresenteerd. Aanleiding voor het rapport waren situaties waarbij Inspectie SZW wordt geconfronteerd met groepen slachtoffers van arbeidsuitbuiting die door onderlinge beïnvloeding besluiten niet mee te werken met de autoriteiten en geen hulpverlening te accepteren.

Het rapport, opgesteld door onze collega Eefje de Volder en Anne-Marie de Brouwer, is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, interviews met ketenpartners en ervaringen van slachtoffers. De vraag die centraal staat in het rapport is: op welke wijze groepsdynamiek van een groep slachtoffers van arbeidsuitbuiting kan worden beïnvloed om - primair - de veiligheid en geborgenheid van individuele slachtoffers te garanderen en - secundair - slachtoffers een weloverwogen besluit te laten nemen om mee te werken met de autoriteiten?
Hierbij is gekeken naar de groepsdynamica (studiegebied tussen psychologie en sociologie), maar ook naar de invloed van cultuur op groepsprocessen, wat vervolgens is toegepast op slachtoffers van arbeidsuitbuiting.

Hoewel het rapport slachtoffers van arbeidsuitbuiting als uitgangspunt neemt, zijn de uitkomsten relevant voor groepen slachtoffers van mensenhandel in het algemeen. De aanbevelingen richten zich op het zo snel mogelijk herkennen van een groepsdynamiek, het doorbreken van een groepsdynamiek en het belang van culturele kennis/expertise om grip te krijgen op een groep.

Samen met de aanwezige ketenpartners (OM, FairWork, FNV, ACM, Jade Zorggroep, SHOP Den Haag, ISZW en CoMensha) zijn de aanbevelingen uit het rapport onder de loep genomen en is er gekeken welke haalbaar zijn, wat er voor nodig is om deze te realiseren, en welke ketenpartner daarin de lead zou moeten nemen.
Monique Bekker, gespecialiseerd in de groepsdynamica, was ook aangesloten om op hetzelfde moment middels een aantal oefeningen de deelnemers zelf groepsdynamische elementen te laten ervaren.

Bekijk hier de digitale versie van 'Beïnvloeding van groepsdynamiek onder slachtoffers van arbeidsuitbuiting'. Interesse in een hardcopy? Neem contact op met CoMensha via (033) 448 11 86.