JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Aanbevelingen en best practices uit het REST-project

De afgelopen twee jaar heeft CoMensha deelgenomen aan het Europese REST-project. REST staat voor REsidency STatus: Strengthening the Protection of Trafficked Persons wat mede is gefinancierd door de Raad van Europa. Het project wordt gecoördineerd door LEFÖ-IBF (Oostenrijk) en bestaat uit een consortium van het Comité Contre l’esclavage Moderne (Frankrijk), Proyecto Esperanza (Spanje), La Strada Moldova (Moldavië), Astra (Servië) en CoMensha. Alle organisaties zijn lid van La Strada International. Het doel van het project is het versterken van de positie van slachtoffers van mensenhandel uit derde landen en het recht op een verblijfstatus in het licht van bescherming op lange termijn. 

Er heeft een diepteanalyse plaatsgevonden van de implementatie van internationale wet- en regelgeving in de betrokken landen en in november 2020 heeft er een online focusgroep bijeenkomst plaatsgevonden om de concept rapportage te bespreken. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn betrokken bij de verfijning van de rapportage. Op 12 maart 2021 is het REST Final Report gepresenteerd tijdens een webinar, in aanwezigheid van enkele leden van het Europees Parlement. Kijk het hier terug. 

De aanbevelingen uit het REST-project zijn onder andere gericht op:

Identificatie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en proces van verkrijgen verblijfsvergunning

  • Stel heldere criteria op en zorg voor korte doorlooptij

Verenigbaarheid tussen Verblijfsregeling Mensenhandel en internationale bescherming

  • Goede afstemming tussen mensenhandel- en asielprocedure is cruciaal
  • Coherentie bij toepassing Dublin III Regulation, Anti-Trafficking Directive en Residence Permit Directive is gewenst

Toepassing van Dublinregelgeving bij (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel

  • Risico- en kwetsbaarheidsbeoordeling vooraf en contacten tussen Dublin-units en NGO’s

Toegang tot sociaal-economische rechten en sociale inclusie

  • Recht om te werken

Naast de rapportage is er ook een verkort policy paper opgeleverd en een gids van best practices. CoMensha zal de uitkomsten van het REST-project in Nederland betrekken bij de gesprekken die gevoerd worden met het ministerie van Justitie en Veiligheid als het gaat om de verbetering van de positie van derdelanders die mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel.

 

Guide of Promising Practices in English