KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Aandacht voor mensenhandel in medische sector

Dankzij extra subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is CoMensha gestart met een project met specifieke aandacht voor signalering mensenhandel in de medische sector. Dientengevolge is onder andere via een aantal vakmedia aandacht aan mensenhandel besteed.

Het project “ met een subsidie voor twee jaar - richt zich op zorgverleners uit de medische sector. CoMensha ziet in de praktijk dat een groot deel van de slachtoffers van mensenhandel tijdens hun uitbuiting in contact komt met een medisch professional. Het is dus van groot belang dat deze groep signalen kan herkennen en weet hoe ze mogelijke slachtoffers kan melden en doorverwijzen. Ook bestaat er een wettelijke basis om zorgverleners meer te betrekken bij het herkennen van signalen van mensenhandel.

Een van de manieren om medisch professionals te bereiken is via de vakbladen in de medische sector. De afgelopen periode is dan ook een aantal artikelen verschenen in de bladen Arts in Spe en Medisch Contact.

Workshops
Daarnaast geven onze collega's Helen de Jong, Marcus de Koning-Man en Sandra van der Berg voorlichtingssessies bij specifiek doelgroepen. Zo waren zij de afgelopen tijd bij onder andere de NVAG-abortusartsen.
Ook verzorgden zij - in samenwerking met Sjoerd van Bemmel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel - op het congres van de KNMG op 21 november jl. een workshop over mensenhandel/jeugdprostitutie (binnen familie en vrienden) over hoe artsen mensenhandel beter kunnen herkennen en hoe ermee om te gaan wanneer het herkend wordt.

Meer weten?
Helen de Jong is de projectleider van het project. Voor vragen kan contact met hem worden opgenomen via h.dejong@comensha.nl of telefonisch via (033) 448 11 86.

Zie ook onze speciale pagina Voor zorgverleners.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018