JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten: schoon schip in de uitzendbranche

De voorzitter Emile Roemer van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft het tweede advies bescherming arbeidsmigranten aangeboden aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Door de coronapandemie werd extra zichtbaar dat arbeidsmigranten al jarenlang vaak in slechte omstandigheden wonen en werken, terwijl ze essentieel zijn om onze samenleving draaiende te houden (er werken ruim 500.000 arbeidsmigranten in ons land). Samen met FNV, CNV en FairWork stuurden we deze brief op 8 april 2020 naar de Tweede Kamer.

Het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ werd opgericht om op lokaal, regionaal en landelijk niveau tot oplossingen en mogelijke maatregelen te komen die arbeidsmigranten beter zullen beschermen. CoMensha is, als landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, gevraagd om input. Wij hebben deze verbeterpunteningebracht.

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten: schoon schip in de uitzendbranche 
Het Aanjaagteam pleit ervoor arbeidsmigranten structureel beter te beschermen. ‘Het kabinet moet de eisen aan uitzendbureaus fors verhogen. In de toekomst zouden alleen uitzendbureaus die een certificaat bezitten, mogen opereren op de markt. Ook moet er een einde komen aan de koppeling tussen werk en wonen, waardoor arbeidsmigranten die hun baan verliezen ook meteen op straat staan. En gemeenten moeten een vergunning kunnen invoeren voor verhuurders van woonruimte, zodat zij beter kunnen ingrijpen als arbeidsmigranten in ondermaatse kamers worden gehuisvest. Tegelijk moeten gemeenten in hun bestemmingsplannen ook meer ruimte geven voor huisvesting van arbeidsmigranten, zodat er meer gebouwd kan worden. Het doel van het advies is om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever, vaak een uitzendbureau, te verkleinen, en misstanden in hun werk- of woonsituatie tegen te gaan.’ 

Voorzitter van het Aanjaagteam Emile Roemer: ‘De problematiek rondom arbeidsmigranten is de afgelopen maanden heel duidelijk geworden: slechte huisvesting, te lange dagen werken en een sterke afhankelijkheid van de werkgever. Wij hebben daar uitgebreid over gesproken met arbeidsmigranten, werkgevers, vakbonden, provincies en gemeenten. En inmiddels is iedereen er wel van overtuigd: dit kan zo niet langer. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele arbeidsmigrant meer in een situatie belandt waar u of ik ook niet in zouden willen belanden. Met de voorstellen die wij doen, ontstaat een sluitend systeem waarbij bedrijven en huurbazen door regelgeving gedwongen worden zich netjes te gedragen. Gelukkig gaat dat al in veel gevallen heel goed. Van die succesverhalen moeten we leren.’ 

Ina H.R. Hut, directeur -bestuurder van CoMensha: ‘Wij zijn erg blij met deze structurele aanbevelingen. We zullen in de toekomst nog meer afhankelijk worden van arbeidsmigranten. We mogen ze niet behandelen als tweederangsburgers! Het wordt tijd dat we arbeidsmigranten als volwaardige burgers behandelen. Deze aanbevelingen dragen daar zeker aan bij. We vragen het kabinet dan ook om de aanbevelingen integraal over te nemen en toe te zien op handhaving ervan!’ 

Lees hier het hele rapport Geen tweederangsburgers: Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.