LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Actualiteiten Mensenhandel 2014

Op dinsdag 9 december 2014 van 09.30 tot 17.15 uur, organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden 'Actualiteiten Mensenhandel 2014'.

In één dag wordt door zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste regelgeving (nationaal en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel gegeven.

De cursus geeft inzicht in de achtergronden van de mensenhandelproblematiek in de context van de Nederlandse samenleving. Ook de verbinding met de vraagstukken van (internationale) migratie en met de regulering van prostitutie komt aan bod.U krijgt een overzicht van belangwekkende en actuele (strafrechtelijke)jurisprudentie (n.a.v. art. 273 Sr) alsook over relevante wet- en regelgeving op dit terrein, zowel nationaal als Europees en internationaal. Tot slot wordt ingegaan op de verhouding tussen verschillende typen regelgeving en op de integrale aanpak.

Doelgroep
De cursus richt zich onder meer op juristen en beleidsmakers bij EMM, BIBOB, IND, SIOD, RIEC, Parket-Generaal, Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Gemeenten, Mensenrechtenorganisaties, Opvanginstanties, Wetenschappelijk bureau/Functioneel Parket OM, zittende en staande magistratuur, juristen en advocaten.

Niveau
Verdiepingsniveau; minimaal 1 jaar ervaring met het onderwerp. Kandidaten dienen te beschikken over een basiskennis straf(proces)recht.

Voor meer informatie en of aanmelden zie de website van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.