KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Afscheid Martin Sitalsing

Op 30 november heeft Martin Sitalsing afscheid genomen van CoMensha. Martin was vanaf 2011 voorzitter van het bestuur van CoMensha.

CoMensha is Martin zeer erkentelijk voor zijn belangeloze inzet voor CoMensha. Hij heeft in een turbulente tijd veel gedaan en veel bereikt voor CoMensha. Onder zijn voorzitterschap is onder meer de ontvlechting met de Stichting Federatie Opvang gerealiseerd en is CoMensha als zelfstandige stichting verder gegaan.


Foto: Martin Sitalsing

Leen Diepenhorst is per 1 december benoemd als nieuwe voorzitter. Leen heeft net als Martin gewerkt bij de Nationale Politie als korpschef (Goes en Leeuwarden). Hij is inmiddels met pensioen, maar maatschappelijk nog zeer actief. Leen kent het werkveld goed. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief nader voorstellen.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van november 2015.