KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Amerikaanse studenten

CoMensha heeft 27 juni 2014 voorlichting gegeven in de Balie in Amsterdam. Er waren ca. 40 Amerikaanse uitwisselingsstudenten aanwezig die in Denemarken een studieprogramma (DIS) volgen over prostitutie en mensenhandel. CoMensha heeft uitleg gegeven over wie we zijn, wat we doen, waarom we het doen en over de B8-procedure.