LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

AMIF aanvragen

Eind februari is een tweetal subsidieaanvragen ingediend bij het AMIF (Asiel-, Migratie- en Integratiefonds) voor projecten waarin CoMensha partner is.

De eerste subsidieaanvraag is bedoeld voor het project SAFE: Safe and Adequate Return, Fair Treatment and Early Identification of Victims of Trafficking, gericht op veilige terugkeer en vroege identificatie van slachtoffers mensenhandel. Penvoerder is HVO Querido. Dit project is een samenwerking van opvangorganisaties, politie en IOM in drie landen (Nederland, Hongarije en Bulgarije), met toevoeging van extra expertise vanuit niet EU-land Macedonië. In Nederland zijn naast HVO Querido ook Stichting Humanitas Rotterdam, CoMensha, de Nationale Politie en IOM Nederland als partners betrokken bij het project. In Hongarije en Bulgarije doen de nationale politie en IOM mee, evenals Animus Association | La Strada Bulgarije. Open Gate | La Strada Macedonië is door haar ervaring met vluchtelingen aan de grens met Griekenland als bijzonder expert aan het project toegevoegd.

Het tweede project betreft het project STEP: Sustainable integration of Trafficked human beings (THB) through proactive identification and Enhanced Protection. Deze aanvraag is ingediend in samenwerking met het Britse Rode Kruis. De samenwerkende partners zijn de POPPY Projecten UK, het Rode Kruis Kroatië, Terre d'Asile Frankrijk, het Rode Kruis Nederland en CoMensha.

In augustus zal bekend worden of de subsidies worden toegekend. Uiteraard hopen wij op positieve beslissingen vanuit het fonds.
 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1