KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Artikel Volkskrant over misstanden adoptie

De Volkskrant publiceert een artikel over de misstanden in de adoptie-industrie, waar sprake was van kinderhandel. 

Adoptie was goed, voor de kindertjes uit arme landen en oorlogsgebieden. Dat vond Nederland destijds. Het leidde tot een adoptie-industrie, waarvan de ernst pas nu is blootgelegd.

Door: Anneke Stoffelen, Maud Effting en Mark Misérus

Kinderen die zijn verhandeld, geadopteerden die werden voorgesteld aan de verkeerde biologische familie, afstandsmoeders die zijn beroofd van hun baby: de voorbeelden van misstanden die voortkomen uit internationale adoptie zijn schrijnend en legio.

Het snoeiharde rapport dat de commissie-Joustra maandag presenteerde, laat weinig heel van de idealistische denkbeelden waardoor adoptie in het verleden zo vaak was omgeven. Er is volgens het onderzoek een ‘vraaggestuurde adoptiemarkt’ ontstaan ‘waarbij grote geldbedragen in het spel zijn’. De commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Tjibbe Joustra constateert dat het systeem ‘werkt als een ‘witwasoperatie’ voor kinderen’. 

Onze directeur-bestuurder Ina Hut werd geinterviewd:

Ina Hut werd lange tijd voor ‘gek’ versleten. Hoe haalde de voormalige directeur van adoptiebemiddelaar Wereldkinderen het in haar hoofd om adopties te associëren met kinderhandel?

‘Ik heb een bak ellende over me heen gehad. Mensen wilden alleen maar het goede van adoptie zien’, reageert Hut op het werk van de commissie-Joustra. Minister Dekker van Rechtsbescherming schortte, naar aanleiding van dat alarmerende rapport, de adopties van kinderen uit het buitenland per direct op.

Hut, tegenwoordig directeur van het coördinatiecentrum tegen mensenhandel Comensha, roept al veel langer dat interlandelijke adopties moeten stoppen. Ze kwam langzaamaan tot dat inzicht, nadat ze in 2003 was begonnen als directeur van Wereldkinderen. ‘De vraag was veel groter dan het aanbod, dan gaat er een bedrijfseconomisch principe gelden. Maar mensen weigerden te geloven dat er bij adopties sprake was van frauduleuze praktijken en kinderhandel.’

Klokkenluider
Hut dacht het systeem van binnenuit te kunnen verbeteren. Ze wilde onderzoek doen naar de adoptie van Chinese kinderen, maar het ministerie van Justitie dreigde volgens haar de vergunning van Wereldkinderen in te trekken. Ze stapte daarop als klokkenluider naar voren; ze kon niet langer achter adoptie staan.

Hut had niet verwacht dat de commissie-Joustra zich zo scherp over het adoptievraagstuk en de rol van de Nederlandse overheid zou uitspreken. ‘Maar gelukkig concludeert deze commissie nu ook dat er bijna geen manier te vinden is om adopties op een goede manier tot stand te brengen.’ In 2016 pleitte de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ook al voor een adoptiestop.

Ina Hut reageerde gisteren al op deze site. 

Lees het hele artikel op de site van De Volkskrant