KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Begroting 2014

CoMensha ziet dat in de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2014 wordt aangegeven dat ondanks de bezuinigingen onverkort ingezet wordt op delicten met een hoge impact op het slachtoffer waaronder mensenhandel. Dit wordt o.a. gedaan door verdere professionalisering van de tien RIECs (regionale Informatie en expertise Centra). Zij zullen bijzonder aandacht besteden aan mensenhandel.
CoMensha maakt zich zorgen om de plannen om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Slachtoffers van mensenhandel die illegaal in Nederland zijn bevinden zich vaak in een zweer kwetsbare positie. Door illegaliteit strafbaar te stellen worden drempels opgeworpen om uit de mensenhandelsituatie te stappen.
  Door illegaliteit strafbaar te stellen worden drempels opgeworpen om uit de mensenhandelsituatie te stappen.  
Toch al kwetsbare mensen worden kwetsbaarder.
Ook zullen een aantal maatregelen negatief effect hebben op de inkomstenpositie van slachtoffers in o.a. opvanginstellingen. Het gaat onder meer om de verlaging van de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 6 jaar, het niet corrigeren van de inflatie van het kindgeboden budget, het verhogen van het eigen risico de verlaging en van de zorgtoeslag.