LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Benelux opleidingsdag mensenhandel

Het Luxemburgse voorzitterschap van de Benelux organiseert verschillende opleidingsdagen met als hoofdthema mensenhandel. Deze dagen vinden plaats in Brussel.

Op 29 september was de Benelux opleidingsdag in Brussel gericht op opvang en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel. CoMensha is eerder deze maand bij de voorbereiding hiervan aanwezig geweest in Brussel. Ook zijn er diverse voorbereidingsbijeenkomsten gedaan in Nederland met het ministerie van Veiligheid en Justitie, COSM PMW en COSM ACM (Categorale Opvang van Slachtoffers van Mensenhandel). Op de opleidingsdag zelf heeft de heer Bart Naaijkens van het ministerie van Veiligheid en Justitie een presentatie gehouden over hoe de zorg en opvang voor slachtoffers van mensenhandel er in Nederland uitziet, over de ketensamenwerking en hij toonde data over 2015.

Mevrouw Mill Bijnen en Gerrian Nijhof, zorgcoördinatoren van de COSM ACM en COSM PMW, hebben een workshop verzorgd over de samenwerking tussen politie en de opvang. De politie Amsterdam, team mensenhandel, heeft hier ook een bijdrage aangeleverd.

Op 17 oktober zal in Brussel een brainstormsessie plaatsvinden met betrekking tot de tweede opleidingsdag die voornamelijk gericht zal zijn op justitie en de opsporingsdiensten. Een belangrijk thema zal zijn, wanneer een slachtoffers is geïdentificeerd en opvang behoeft, wat zijn de mogelijkheden van het overplaatsen van een slachtoffer van land land A. naar land B. (binnen de Benelux). Extra aandacht gaat uit naar de benodigde reis- en verblijfsdocumentatie en het 'meenemen' van de identificatie als zijnde slachtoffer van mensenhandel.

De opleidingsdag zelf zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in maart 2017.