KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Bericht vermoedelijke kinderhandel op Sint-Maarten

Na de verwoestingen van orkaan Irma september 2017 hebben de overheden van de zuster-eilanden Curaçao en Aruba Sint Maarten aangeboden om de schoolgaande kinderen die vallen onder de leerplichtwet tijdelijk op te vangen, daar op Sint Maarten alle scholen verwoest waren of grote schade hebben opgelopen. Het gaat niet alleen om opvang bieden. Zij bieden de kinderen ook de mogelijkheid om de school te hervatten. Dit aanbod is gedaan om te voorkomen dat de kinderen onderwijsachterstand oplopen.

Begin september heeft Unicef Nederland CoMensha benaderd over geruchten van mogelijke kinderhandel bij de verplaatsing van de kinderen van de ingezetenen van het ene eiland naar het andere. CoMensha heeft UNICEF geïnformeerd dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet het geval is, maar dat het gaat om hulp van het ene zustereiland aan het andere. Er is vanuit CoMensha overleg geweest met de landcoördinator van Curaçao en de landcoördinator van Aruba en de SG van het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Werkgelegenheid op Curaçao. De eilanden hebben een nationaal rampenplan. Zij willen in het rampenplan verwerken: de opvang en begeleiding van minderjarige kinderen, conform internationale standaarden ter voorkoming van het risico op onder andere misbruik en mensenhandel. En daarbij willen zij advies en ondersteuning.

Aangezien de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius in een orkaangebied liggen is het niet ondenkbeeldig dat er een permanente samenwerking en protocolisering moet komen voor noodopvang van schoolgaande kinderen zowel van ingezetenen alsook van niet ingezetenen uit het orkaangebied. CoMensha heeft Unicef, Defence for Children/Ecpad en de SG van Curaçao aan elkaar gekoppeld om samenwerkingsafspraken te maken.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3