LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Bescherming slachtoffers kinderhandel in Nederland onvoldoende

Nederland schiet te kort in de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. Die conclusie trekken UNICEF Nederland en Defence for Children-ECPAT Nederland op basis van eigen onderzoek. Minister Opstelten van Justitie kreeg dit rapport, Kinderhandel in Nederland, op 30 mei aangeboden. In het rapport staat de aanpak van kinderhandel in Nederland en de hulp aan de slachtoffers centraal. De Minister gaf aan blij te zijn met het rapport en de aanbevelingen ter harte te nemen.

Minister Opstelten zei bij het in ontvangst nemen van het rapport dat kinderhandel een van de ernstigste zaken is die kunnen gebeuren.
  Mensenhandel is mensonterend, maar het is nog schrijnender als het minderjarige slachtoffers betreft.   
Hij was blij met het rapport en beloofde prioriteit te geven om de aanpak en bescherming te versterken. "De registratie van minderjarige slachtoffers moet beter en de opvangcapaciteit moet worden uitgebreid."

De Nederlandse overheid heeft van opsporing en bestrijding van mensenhandel haar prioriteit gemaakt. In het beleid is echter te weinig aandacht voor de bijzondere positie van minderjarige slachtoffers, stellen UNICEF Nederland en Defence for Children-ECPAT. Het Nederlandse beleid behoeft verbetering op het terrein van preventie, bij het melden en registeren, bij de opvang en hulpverlening en bij de bescherming van minderjarige slachtoffers tijdens opsporing en vervolging.

Lees meer