KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Bewustwordingscampagne "Open Je Ogen" vanaf 15 mei in gemeente Alkmaar

Na een kleine pauze, waarin gemeenten zich vooral richtten op de gemeenteraadsverkiezingen en coalitiebesprekingen, gaat onze bewustwordingscampagne Open Je Ogen voor mensenhandel weer verder in het land. De gemeente Alkmaar pakt de draad op. De dertig indrukwekkende portretten van slachtoffers van mensenhandel staan vanaf 15 mei t/m 10 juni a.s. in hartje centrum op de Paardenmarkt in Alkmaar.

De fototentoonstelling Open Je Ogen staat in overleg met de gemeente om twee redenen bewust in Alkmaar. Burgemeester Piet Bruinooge is voorzitter van de recent geformeerde 'Regionale tafel mensenhandel' om de samenwerking tussen gemeente, politie en alle betrokken partijen op het gebied van mensenhandel te stimuleren en mensenhandel in de politieregio Noord-Holland effectief te bestrijden. Onderdeel van deze aanpak is ook de bewustwordingscampagne van CoMensha. Bovendien houdt de regionale tafel dit najaar een groot regionaal symposium. Als voorzitter wil Piet Bruinooge alvast graag tijdig in Alkmaar beginnen om aandacht te vragen voor mensenhandel, een onderwerp dat hem na aan het hart ligt.
 

  Deze tentoonstelling helpt bij de bewustwording omdat de verhalen schrijnend echt zijn, van slachtoffers van mensenhandel in ons Nederland. Ik zet me met hart en ziel in voor de bestrijding voor mensenhandel en vraag u: Kijk niet weg en Open je ogen! Piet Bruinooge, burgemeester  

 


Daarnaast strijkt van 1 tot en met 10 juni aanstaande op het Doelenveld (vlakbij de Paardenmarkt) het festivalhart van Karavaan neer. Het jaarlijkse theaterfestival brengt buitengewoon locatietheater in regio Alkmaar, waarin ook actuele, maatschappelijke onderwerpen worden behandeld. Deze editie is het thema #OpenMind. Onze foto-expo over mensenhandel #OpenJeOgen sluit hier goed bij aan. Daarom blijft onze bewustwordingscampagne tot en met 10 juni staan.

Wij zijn blij dat Alkmaar zijn ogen voor mensenhandel open houdt! Na Alkmaar gaat 'Open Je Ogen' naar enkele omliggende gemeenten van Alkmaar, allen deel uitmakend van de regionale Task Force. Voor de laatste planning van Open Je Ogen, klik hier.

Zie ook het persbericht van de gemeente Alkmaar.
Meer weten over Karavaan? Kijk op de speciale website.

 

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018