KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Bijeenkomst mensenhandel met aandachtsfunctionarissen regio Oost-Brabant

Onze collega's Marcus de Koning-Man en Helen de Jong waren 4 juni jl. bij de tweede bijeenkomst voor aandachtfunctionarissen regio Oost-Brabant, georganiseerd door ketenregisseur Lotte Niederer. Marcus de Koning-Man gaf een presentatie over hoe CoMensha tezamen met het VNG de aandachtsfunctionarissen kan ondersteunen bij de aanpak van mensenhandel.

Op de bijeenkomst bleek dat de functie van aandachtsfunctionaris ook in de regio Oost-Brabant vooral vanuit het thema Veiligheid wordt ingestoken en de route naar Zorg en de rol van een zorgcoördinator nog vaak onbekend is. Zorgcoördinator Selina Henckens, die recentelijk in de regio is begonnen, was dan ook gevraagd te vertellen over haar functie en hoe zij de samenwerking ziet met de aandachtsfunctionarissen. 
Verder gaven de deelnemers aan dat het vaak nog onvoldoende bekend is hoe en waar te signaleren en welke bestuurlijke mogelijkheden de aandachtsfunctionaris/gemeente vervolgens heeft. De presentatie van Mark Retera van het Bestuurlijk Interventie Team Eindhoven gaf hier o.a. meer inzicht in. 

Er waren twee bijeenkomsten voor de aandachtsfunctionarissen gepland. Op de eerste, eind mei, gaf Barbara Schmeits van VNG acte de presence. Meer weten over het project van CoMensha en VNG? Kijk hier. 


Meer weten over het werk van een zorgcoördinator? Lees ook eens blog #5 en #6 van onze collega Erin van de Weijer.