RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Blog #14 | De mensen achter de helpdesk

Meestal nemen we jullie in onze blogs mee in de verhalen van de slachtoffers mensenhandel die bij ons worden aangemeld. Dit keer doen we het eens anders en geven we jullie een inkijkje in ons team. Door wie worden de aanmeldingen behandeld, de mails en telefoontjes beantwoord? 

De medewerkers die de helpdesk draaien, vormen een klein team binnen het grotere geheel van de organisatie CoMensha. Met zijn zessen in totaal en met idealiter twee collega’s per dag bemensen we de HD, zoals we de helpdesk onderling noemen. Naast dat we ons alle zes betrokken voelen bij het thema mensenhandel en we de mensen die contact met ons leggen zo goed mogelijk willen helpen, zijn we ook heel verschillende types. Met allemaal onze eigen achtergrond, persoonlijkheid en drijfveren.  

Pinky  
Pinky werkt al bijna twintig jaar bij CoMensha en is niet weg te denken van de helpdesk. Ze staat haar collega’s én de mensen die contact met ons zoeken bij met haar rust en interesse in de ander en de situatie en kent vele ketenpartners al vanuit de vroege jaren van de aanpak van mensenhandel in Nederland. Ze onderhoudt nauw contact met de COSM's en ISZW-opvang waarbij ze haar jarenlange kennis van en ervaring met opvangland in kan zetten. In haar vrije tijd schildert zij, kookt ze heerlijke gerechten en wandelt ze graag in de natuur of in haar eigen tuin. 

“Als de telefoon blijft rinkelen en ik kan schakelen tussen zeer verschillende vragen – over opvang, de B8 of heel iets anders -, van die dynamiek op de HD word ik blij. Ik hang met een goed gevoel op als iemand zich gehoord voelt en weer verder kan.” -Pinky 

Joyce 
Dan hebben we Joyce. Met haar grote (praktijk)kennis van de hulpverlening aan kwetsbare mensen/groepen kan zij als geen ander een (ingewikkelde) casus doorgronden en heeft zij altijd een goed advies klaar. Ze brengt rust in het gesprek, ook al is de beller bezorgd of in paniek. Ze houdt zich vooral bezig met aanmeldingen voor de Opvang voor slachtoffers van mensenhandel met Multiproblematiek (OMM), een onderdeel van ons werk waarin zij haar passie, energie, ervaring en kwaliteiten goed kan gebruiken. Ook in haar vrije tijd zet Joyce zich in voor anderen: als ademcoach begeleidt ze mensen in persoonlijke ontwikkeling.

"Waar ik energie van krijg tijdens een HD-dienst: dat je met mensen mag meedenken in complexe vraagstukken. Samen (met de beller, ketenpartners én met je collega's) weet je veel en help je elkaar om verder te kijken dan je in eerste instantie deed.” -Joyce 

Tim 
Met zijn niet aflatende enthousiasme en betrokkenheid pakt Tim zaken in rap tempo op. Hij is altijd bereid om in te springen als de situatie daarom vraagt. Netwerker in hart en nieren als hij is, had hij kort nadat hij bij de HD begon al vele lijntjes gelegd met ketenpartners waardoor hij al snel een onmisbare factor werd in het team. Zijn humor en collegialiteit worden zeer gewaardeerd door zijn collega's. Tim heeft naast zijn fulltimebaan ook nog een flink aantal hobby's. Een kleine greep daaruit: hij tennist, leert Frans en rijdt paard.  

"Wanneer je op de Helpdesk in directe verbinding staat met het zorgveld en met deze zorgverleners een passende oplossing kan bedenken in de vorm van bijvoorbeeld opvang; dan kan je direct iets bijdragen aan een vaak verdrietige situatie.” -Tim 

Sanne 
Dan is daar Sanne. Met haar rustige uitstraling, haar betrokken manier van spreken en haar luisterend oor is zij een waardevolle gesprekspartner voor haar collega's en ketenpartners. Met haar expertise in de opvang en uitbreide kennis van hulpverlening aan slachtoffers van seksuele uitbuiting met verslavingsproblematiek is zij voor Joyce een goede partner bij de activiteiten rondom de OMM. Naast haar werk volgt zij een opleiding tot ervaringsgerichte coach. Wat ze hier leert neemt ze ook weer mee in de gesprekken die ze op de helpdesk voert met bijvoorbeeld hulpverleners. We moeten haar nu een paar maanden missen, maar gelukkig om een goede reden: Sanne gaat zich voorbereiden op het aanstaande moederschap.   

“Echt iets kunnen toevoegen in een inhoudelijke casus, vanuit mijn hulpverleningsachtergrond. Ons netwerk van ketenpartners onderhouden en verstevigen, elkaar beter leren kennen door te spreken over het werk, maar ook over meer persoonlijke dingen. Dat geeft mij plezier in het werk.” -Sanne 

Erin
Ik heb, destijds als groentje, door de vele uren op de Helpdesk het werkveld goed leren kennen. Ik streef ernaar de onderste steen boven te krijgen bij elk verhaal, houd van juridisch uitzoekwerk en vind het belangrijk die iedereen die met de HD contact opneemt zich gehoord voelt. Mijn liefde voor schrijven zie je onder andere terug in de blogs over de helpdesk en de verhalen van de mensen die bij ons gemeld worden. Mijn vrije uren worden sinds 1,5 jaar besteed aan moederen én als het even kan aan yoga, schrijven en lezen.

“Ik sluit met een goed gevoel de dag af als ik met de melder - via heldere communicatie over de wederzijdse verwachtingen - een prettige samenwerking tot stand breng, waarbij uiteindelijk een slachtoffer (in ieder geval voor een deel) geholpen is.” -Erin  

Elies 
In verband met de tijdelijke afwezigheid van Sanne hebben we per 1 december een nieuwe aanwinst mogen verwelkomen in ons team: Elies. Zij heeft o.a. gewerkt als AMV-medewerker binnen het COA, als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils en als reclasseringswerker in de verslavingszorg. We zijn erg benieuwd naar hoe ze haar nieuwe functie zal gaan invullen vanuit deze interessante achtergrond. Met haar enthousiasme, betrokkenheid en leergierigheid zit het in ieder geval wel goed.  

Mariët 
Onlangs hebben wij afscheid genomen van onze collega Mariët. Ze was altijd bereid om met je mee te denken en heeft altijd een goede, kritische vraag paraat. Zij heeft nu een nieuwe baan als casemanager bij het COA, waar zij haar waardevolle kennis en ervaring opnieuw kan inzetten. 

Tot slot  
Ook al werken we veel thuis door corona, gelukkig hebben we onderling veel contact. We kunnen altijd met elkaar sparren. We zijn elkaars tweede paar oren en ogen en kunnen altijd bij elkaar terecht. Ook als een verhaal je zo aangrijpt dat je er even naar van wordt. Of je even niet weet hoe je een complexe casus moet aanvliegen. Samen komen we tot een goede oplossing of een goed advies. Dat is een van de krachten van ons helpdeskteam.  

Erin van de Weijer 
Consulent aanpak mensenhandel @ CoMensha 
December 2021