JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Blog #8 | Ode aan vrouwelijke veerkracht: voorbij het slachtofferschap

Regelmatig horen we bijzondere verhalen op de helpdesk van CoMensha. Bijzondere verhalen van en over gewone mensen. Mensen zoals jij en ik.

De meerderheid van de slachtoffers van mensenhandel die bij ons gemeld worden, is vrouw. Wij proberen hun situatie in kaart te brengen en achterhalen hun hulpvraag. We regelen opvang, een advocaat, een maatschappelijk werker of we schakelen een zorgcoördinator in.

Het went niet, deze verhalen over meisjes en vrouwen, die om allerlei redenen in een situatie van uitbuiting terecht komen. Ze raken ons keer op keer. Mensenhandel is een ernstig delict, een strafbaar feit. Een grove schending van je persoonlijke integriteit en mensenrechten, waarbij je gedwongen wordt te werken in vaak mensonterende omstandigheden. Natuurlijk kom je niet zomaar in zo’n situatie terecht. Het begint vaak anders. Vanuit een menselijk moment of gevoel, een herkenbare wens of gedachte.

Het is een vrouw die verliefd wordt op iemand die het niet goed met haar voor heeft. Die haar kleineert en manipuleert en haar de prostitutie in dwingt om er zelf beter van te worden.
Het zijn meisjes en vrouwen die in eerste instantie zelf in de prostitutie willen gaan werken om relatief snel veel geld te verdienen. Zodat ze hun studie, huur en schulden kunnen betalen. Maar dan komt er een pooier op hun pad die fysiek en mentaal gewelddadig is en het verdiende geld grotendeels afneemt.
Het zijn vrouwen die op zoek gaan naar een beter leven. Voor zichzelf, maar vaak in de eerste plaats voor hun kinderen en familie.
Het is een vrouw die begint aan de reis naar ‘Europa’ zonder te weten wat dat precies inhoudt, en welke landen met welke regels daaronder vallen. Mensenhandelaren spelen hier slinks op in. Ze beloven haar werk en onderdak, maar zijn van plan om haar uit te buiten.
Het is een meisje dat gedwongen wordt te stelen of drugs te vervoeren. Soms zelfs door haar eigen familie.
Het zijn vrouwen en meisjes in de horeca, in de tuinbouw, in massagesalons, in de schoonmaakbranche en ga zo maar door, die door mensenhandelaren gedwongen worden te werken. Hun paspoort wordt afgenomen, soms kennen ze de taal niet goed, ze maken lange dagen, moeten overnachten op de werkplek, vaak met meerdere personen in een kleine ruimte. Er wordt hun geld beloofd, maar ze krijgen het niet of nauwelijks. Ze worden stelselmatig mishandeld, er wordt gedreigd hun kinderen en familie wat aan te doen. Ze zien geen kans te ontsnappen. Ze hebben de moed niet meer om hulp te zoeken. Want ze zijn het toch niet waard, denken ze.

We verbazen ons. Dat ze nog op de been zijn, deze vrouwen en meisjes. Terwijl ze soms al vanaf hun jeugd te maken hebben gehad met onderdrukking en misbruik. Nauwelijks meer een ‘normaal’ leven kennen. Een leven waarin je je talenten kunt ontwikkelen, vrienden en familie hebt die je steunen en stimuleren, waarin je leert en groeit, de dingen kan doen die je leuk vindt en waar je hart ligt. Niet voor iedereen is zo’n leven vanzelfsprekend, en niet op elk moment.

Vandaag brengen we een ode aan deze vrouwen en deze meisjes. Omdat ze overeind blijven. Omdat ze niet opgeven. Omdat ze soms toch de stap durven zetten om hulp te vragen. Omdat ze de confrontatie aangaan met zichzelf en hun situatie. Omdat ze aangifte doen tegen de mensenhandelaar. Omdat ze de moed hebben om te vertellen wat hun is overkomen. Omdat ze getuigen in de rechtszaal, waar ze oog in oog staan met degene die een deel van hun leven heeft afgepakt. Omdat ze soms wél uit de hun bekende situatie durven stappen. Omdat ze na de val weer opstaan. Omdat ze voor zichzelf kiezen.

Én we brengen een ode aan de professionals. Aan de hulpverleners, rechercheurs en advocaten die betrokken blijven, die voor hun cliënten door het vuur gaan. En niet loslaten, wanneer cliënten weer in verkeerde handen dreigen te vallen. Het is een beroep van de lange adem. Het is vaak moeilijk, een confrontatie met de harde kant van de samenleving. Elke vrouw die haar eigen kracht weer terugvindt, is er één. En daar doe je het voor.

De helpdesk van CoMensha coördineert de eerste opvang en hulpverlening voor slachtoffers van mensenhandel. We geven informatie en advies over mensenhandel, aan zowel ketenpartners als aan bezorgde burgers. We werken intensief samen met de opsporingsdiensten (Politie, ISZW en KMar), opvanginstellingen, zorgcoördinatoren, advocaten, etc. Zie je signalen, wil je een (mogelijk) slachtoffer aanmelden of wil je (anoniem) overleggen, bel ons dan op werkdagen tussen 9 en 5 of mail ons op info@comensha.nl. Kijk voor meer informatie ook op onze website www.comensha.nl en op www.wegwijzermensenhandel.nl.

Erin van de Weijer
Consulent aanpak mensenhandel @ CoMensha
8 maart 2019

Meer blogs van Erin of de columns van onze directeur-bestuurder Ina Hut lezen? Klik hier.