JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Blog #1 - Mensenhandel, wat is dat eigenlijk?

Welkom op de eerste blog van CoMensha, coördinatiecentrum tegen mensenhandel!

Even voorstellen....team CoMensha
Met twintig bevlogen mensen werken we bij CoMensha aan het in kaart brengen van mensenhandel in Nederland, het registreren van (mogelijke) slachtoffers, het coördineren van de eerste opvang van en hulpverlening aan deze slachtoffers én het informeren en adviseren van ketenpartners en bezorgde burgers. Ook geven we voorlichting en training en vormen we door onze unieke positie in de ketenaanpak mensenhandel een linking pin in de ketensamenwerking. We verbinden opsporing en zorg met elkaar en we koppelen regionale aan landelijke netwerken en omgekeerd. Dit doen we in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, o.a. ten behoeve van het mandaat van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

We hebben vier consulenten die de helpdesk bemannen. Hier komen aanmeldingen en vragen binnen van diverse ketenpartners (opvang, hulpverlening, politie, Marechaussee, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, advocaten e.v.a.) per mail en telefoon. De consulenten worden bijgestaan door 6 adviseurs, die al jaren in het veld werkzaam zijn en een grote schat aan kennis en ervaring met zich meebrengen. Zij onderhouden contacten met ketenpartners in het hele land, verzorgen rapportages en geven voorlichting over mensenhandel. Verder bestaat ons team uit een beleidsadviseur, een fondsenwerver, een ervaringsdeskundige die een lotgenotenproject opzet, een functioneel beheerder, een financial controller, een programma-manager, een directiesecretaresse en een directeur-bestuurder. én met enige regelmaat hebben we vrijwilligers en stagiaires.

De blog - wat gaan we doen?
Door middel van de blog biedt CoMensha regelmatig een inkijkje in de organisatie en het werkveld eromheen. De reden? Wij merken in onze omgeving dat weinig mensen weten wat mensenhandel precies inhoudt. Via een toegankelijke, informele blog hopen we een grote groep van (jong)volwassenen te bereiken. Jij bent immers iemand die midden in de samenleving staat, je bent maatschappelijk bewust en betrokken, studerend en/of werkend, met een druk sociaal leven. Je wilt vast meer weten over de zware vorm van criminaliteit die mensenhandel is, en die ook in Nederland voorkomt. Het grootste deel van de slachtoffers die bij ons geregistreerd worden heeft zelfs de Nederlandse nationaliteit.

Vandaag is het 10 december, dag van de mensenrechten. Een mooie gelegenheid om mensenhandel aan de kaak te stellen. In ons werk zien wij bijna dagelijks dat er fundamentele mensenrechten worden geschonden. Wat betekenen mensenrechten voor jou? Ben jij je bewust van de rechten die je hebt? Kun je je voorstellen dat jouw mensenrechten met voeten getreden worden? Zoals je recht op vrijheid, je recht om niet in slavernij te worden gehouden, je recht om niet onderworpen te worden aan wrede en onmenselijke behandeling? Je recht om je vrijelijk te kunnen verplaatsen en om niet van je eigendom te worden beroofd? Je recht op vrije keuze van beroep en je recht op rust en vrije tijd? Voor een slachtoffer van mensenhandel in Nederland is dit de dagelijkse praktijk.

Hoe word je slachtoffer?
Mensenhandel, handel in mensen. Het klinkt toch nog wat abstract. Hoe zie je dat voor je? Graag nemen we je mee op gedachte-experiment. Stel je eens voor: je bent een jonge vrouw en straalverliefd, maar je vriend blijkt niet zo leuk als je dacht. Hij dwingt je langzaam maar zeker de prostitutie in. Je dacht dat hij echt om je gaf, maar nu merk je dat je voor hem alleen een makkelijke manier bent om snel en veel geld te verdienen. Je 'vriend' gebruikt geweld, zichtbaar en onzichtbaar. Je bent bang, kunt geen kant op. Je ziet geen mogelijkheid om aan hem en aan het werk te ontsnappen. Je bent een slachtoffer van mensenhandel geworden. Ander voorbeeld. Je woont in een klein dorpje in Bulgarije. Werk is hier amper te vinden. Je ouders vragen je of jij, als oudste zoon, in West-Europa wil gaan werken om geld te verdienen voor het gezin. Via-via kom je in contact met iemand die je aan een baantje in de Nederlandse tuinbouwsector kan helpen. Je betaalt hem geld voor de bemiddeling. Eenmaal in Nederland maak je werkdagen van 12 uur, en 'woon' je met 8 anderen in een vieze, veel te kleine kamer. Geld? Dat zie je amper terug. Ook dit is mensenhandel. Het kind van 7 dat wordt gedwongen om te gaan stelen op een markt, is slachtoffer van mensenhandel. De jongeman uit Pakistan die gedwongen een nier afstaat, zodat deze in Nederland voor duizenden euro's verkocht kan worden, is eveneens slachtoffer van mensenhandel. Mensenhandel houdt, kort gezegd, in dat jij door een ander wordt uitgebuit zodat die ander daar voordeel bij heeft. Iemand profiteert van jou, neemt jouw inkomsten af. Je (werk)omstandigheden zijn mensonterend. Die ander bedient zich vaak van dwangmiddelen als (seksueel)geweld, misleiding, bedreiging en chantage.

Mensenhandel, en daarmee ook de schending van diverse mensenrechten, is dichtbij. Ook in jouw omgeving. Maar mensenhandel is lang niet altijd zichtbaar. Slachtoffers van mensenhandel kunnen zowel man als vrouw, jongen of meisje zijn en komen uit alle windstreken en uit alle lagen van de bevolking. Mensenhandel vindt plaats onder je ogen, vaak zonder dat je je ervan bewust bent. We vinden het daarom belangrijk dat meer mensen zich bewust worden van het bestaan en de uitingsvormen van mensenhandel. Lees binnenkort onze volgende blog.


December 2016
CoMensha | Mensenhandel in beeld
Erin van de Weijer, consulent aanpak mensenhandel