RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Blog #3 | Slachtoffer van mensenhandel en - dakloos?!

Deel 2: Een kleine impressie van de vraagstukken die voorbij komen op de CoMensha-helpdesk

In de vorige blog vertelden we jullie over het negentienjarige meisje dat haar maatschappelijk werker Ruud1 behoorlijk wat zorgen gaf. Zij werkt zonder contract, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, en woont bij een 'vriend' in die haar mishandelt en het door haar verdiende geld afneemt. Ook blijft het onduidelijk wat voor soort werk ze doet. Eerst heeft ze het over webcamwerk, dan zegt ze modellenklussen te doen. Ruud zoekt weer contact met ons, en vraagt ons om mee te zoeken naar een goede opvangplek, waar het meisje tot rust kan komen en met haar problemen aan de slag kan. Voor Ruud was het lastig haar vertrouwen te winnen, hij kwam er maar niet achter hoe het nu écht met haar ging. Na een lange reeks gesprekken. Gelukkig bleef ze wel terugkomen en werd stukje bij beetje duidelijk wat ze in haar korte leven allemaal al had meegemaakt.

Foute jongens
Jessica blijkt al een lange geschiedenis in de hulpverlening te hebben. De laatste jaren ging zij van opvang naar opvang. Steeds weer kwam ze in contact met foute jongens. In het verleden werd ze zelfs meerdere malen tot prostitutie gedwongen. Door haar pooiers kwam ze in aanraking met drugs. Ze maakten haar afhankelijk van cocaïne, zodat ze de vijf seksdates per dag kon volhouden.

Wacht even, dat gaat wel heel snel! denk je nu misschien. Hoe kom je in hemelsnaam in zo'n heftige situatie terecht? Zonder te verzanden in een lange casusbespreking, willen we je een beeld geven van de complexiteit en gelaagdheid van zo'n verhaal. Jessica krijgt het label 'slachtoffer van mensenhandel', maar er gaat iets veel groters achter schuil. De vraag is, is haar slachtofferschap een gevolg van de onderliggende problemen, of zijn de problemen te wijten aan de foute jongens? Vaak zijn beide stellingen waar.

Kwetsbaar
En er is nog meer aan de hand. Vanwege haar licht verstandelijke beperking (lvb) is Jessica extra kwetsbaar. Ze overziet de gevolgen van haar daden niet goed, en in haar verlangen naar aandacht en interesse van jongens en mannen gaat ze makkelijk mee in wat zij haar voorstellen. Onder invloed van die foute jongens loopt ze vaak weg uit de opvang en zoekt daarmee het gevaar zelf weer op. Vanwege dit gedrag, én vanwege haar cocaïneverslaving die steeds erger wordt, wordt het moeilijker om een goede plek voor Jessica te vinden.

Regels
Veel opvanginstellingen hebben de regel dat een cliënt minstens een aantal nachten per week aanwezig moet zijn, anders staat een bed te lang leeg. Dit bed staat alweer te wachten op de volgende cliënt van de wachtlijst. Jessica haalt dit aantal nachten steeds vaker niet, en ook bij haar afspraken met de begeleiding komt ze zelden opdagen. Vervolgens wordt ze weer uit de opvang gezet. Jessica's vertrouwen in de hulpverlening loopt onderhand flinke schade op. Inmiddels is ze op verschillende plekken in Nederland niet veilig, het netwerk van haar mensenhandelaren is groot. Zo neemt het aantal geschikte opties drastisch af.

Uit het zicht
Als we eindelijk een plek vinden, is het in de maatschappelijke opvang. Dit is een gemengde opvang, waar (dakloze) mannen en vrouwen samenwonen. Voor Jessica is dit niet wenselijk, gezien haar kwetsbaarheid in de omgang met mannen. Het lange wachten op een plek doet Jessica geen goed. Ze zegt haar afspraken met Ruud steeds vaker af, tot hij langzamerhand het contact met haar kwijtraakt. Uiteindelijk is Jessica niet meer bereikbaar.

Project over Nederlandse slachtoffers
Er zijn veel meisjes zoals Jessica2. Zij zijn slachtoffer geworden van mensenhandel en hebben goede opvang en hulpverlening nodig. Omdat wij merken dat opvang vinden voor deze groep erg lastig is, ging CoMensha begin 2017 van start met het project 'Nederlandse slachtoffers van mensenhandel met multi-problematiek'.

Binnen dit project willen we onder andere de problematiek van de slachtoffers in kaart brengen en onderzoeken wat er op dit moment al aan hulp- en zorgverlening wordt georganiseerd. Ook kijken we naar de kansen en knelpunten binnen dit aanbod. Het doel van CoMensha is om vanuit het huidige aanbod het noodzakelijke draagvlak te realiseren voor het creëren van toegankelijke, passende hulpverlening en zorg voor deze groep slachtoffers.

Zelf lopen we er op de CoMensha-helpdesk vaak tegenaan dat (mogelijke) slachtoffers, met bijvoorbeeld een drugsverslaving of een verstandelijke beperking, moeilijk in de opvang te plaatsen zijn. Door de lange wachtlijsten, het onvermogen om een veilige plek te bieden en de uiteenlopende contra-indicaties (zoals verslaving, beperking, automutilatie en suïcidaliteit, en ook de regiobinding), duurt het soms wel weken tot maanden voor we een geschikte plek vinden. Terwijl juíst deze groep slachtoffers gespecialiseerde opvang en zorg nodig heeft.

Lees in een van onze volgende blogs meer over het project!

1Namen zijn verzonnen en verwijzen niet naar bestaande personen. Beschreven casussen berusten op waargebeurde dossiers, maar zijn geen feitelijke weergave van de werkelijkheid.
2In onze cijfers over de eerste helft van 2016 zie je dat de meeste (mogelijke) slachtoffers de Nederlandse nationaliteit hadden. In het kader van privacy mogen wij niet registreren op 'kenmerken' als lvb en verslaving.

April 2017
CoMensha | Mensenhandel in beeld
Erin van de Weijer, consulent aanpak mensenhandel