KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Brief SOM en ZoCo aan Tweede Kamer over invoering tijdelijke werkwijze Dublin-overdrachten

Vandaag, maandag 13 mei 2019, hebben het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM) en het Zorgcoördinatoren Overleg (ZoCo) in een brief aan de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hun zorgen geuit over de 'tijdelijke werkwijze Dublin-overdrachten'. Door deze werkwijze kan het zijn dat mogelijke slachtoffers onder het Dublin-verdrag worden overgedragen aan het Europese land waar ze als eerste zijn geregistreerd, terwijl zij nog wachten om in Nederland aangifte te kunnen doen van mensenhandel. 

Alhoewel de leden van het SOM en de zorgcoördinatoren erkennen dat er een enorme groei is van het aantal Dublin-claimanten die aangeven slachtoffer te zijn van mensenhandel, en hierbij ook wel vraagtekens zetten, zal de 'Tijdelijke werkwijze Dublin-overdrachten wanneer een vreemdeling heeft aangegeven aangifte mensenhandel te willen doen' naar overtuiging van de leden van het SOM en ZoCo niet bijdragen aan de bescherming van mogelijke slachtoffers mensenhandel of aan een effectieve opsporing van (daders van) mensenhandel. De werkwijze staat volgens beide platforms ook haaks op de maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd om ook de internationale strijd tegen mensenhandel te versterken.

Opschorten maatregel
De Kamer wordt door het SOM en ZoCo dringend ter overweging meegegeven Staatssecretaris Mark Harbers met klem te verzoeken de reeds genomen maatregel op te schorten en geen onomkeerbare stappen te nemen zonder het SOM en het ZoCo te hebben geconsulteerd.

Lees hier de volledige brief


Staatssecretaris Mark Harbers heeft op maandag 13 mei jl. een uitgebreid - en overigens zeer betrokken en constructief - werkbezoek gebracht aan CoMensha, waar op uitnodiging van CoMensha ook de VNG, het CCV, FairWork en de gemeenten Tilburg en Goes, het College Zorg en Welzijn (Zeeland) en het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant aanwezig waren.
Onze directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut en manager Brian Varma hebben na afloop met de staatssecretaris gesproken over de reden van de gezamenlijke brief en hebben de zorgen over het effect van de ingevoerde werkwijze toegelicht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat hierover zeer binnenkort in gesprek met het SOM en ZoCo. 

Eerder reageerde Ina Hut al op het artikel in het NRC over 'een sterke toename van het aantal migranten dat aangifte doet van mensenhandel'.