JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Brandbrief van Strategisch Overleg Mensenhandel

voor Informateur Edith Schippers om in het regeerakkoord prioriteit te geven aan aanpak mensenhandel in Nederland en aan het belang van het slachtofferperspectief.

Download hier de verzonden brief d.d. 6 april 2017 in pdf-formaat.