JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Challenge: designteams strijden tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen

Twaalf ontwerpers van What Design Can Do (WDCD) binden op 24 en 25 mei 2018 de strijd aan met seksuele uitbuiting van minderjarigen. Tijdens de WDCD Amsterdam Conferentie die dan de Amsterdamse Stadsschouwburg en De Balie gehouden wordt, klinkt voor hen het startsein voor de Closed Challenge 'No Minor Thing; The What Design Can Do challenge to combat the sexual exploitation of children'. De ontwerpen worden in september dit jaar gepresenteerd.

Jaarlijks zijn ongeveer 1.325 jongens en meisjes in Nederland het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Het betreft hier ernstige misdrijven met grote gevolgen voor de betrokkenen.Voorkomen van dit mensenhandelprobleem is lastig en achteraf hulp bieden is bittere noodzaak. Meerdere organisaties bestrijden dit probleem al jaren, maar soms vereist het oplossen van het problemen een andere benadering. Daarom hebben het ministerie van JenV en het OM de stichting WDCD gevraagd een challenge uit te zetten. WDCD wordt wereldwijd vaker ingezet om moeilijke materie via design aan te pakken.

CoMensha was betrokken bij de totstandkoming van dit idee en ook aanwezig op dinsdag 6 maart jl. toen er een mooie, inspirerende voorbereidende sessie bij het OM plaats vond. Samen met het OM, het ministerie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de Koninklijke Marechaussee, politie, Terre des Hommes, CKM, Defence for Children, een zorgcoördinator, het CCV, Spirit en de WDCD / STBY, dachten we mee over interessante vragen voor de challenge. We blijven nauw betrokken bij dit unieke traject en het moge duidelijk zijn dat we uitzien naar de ontwerpen!

Lees meer over dit initiatief op de site van de rijksoverheid.