RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Chinese stagiaires

Bij een gezamenlijke controle van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de IND op een tweetal kwekerijen en een geitenhouderij, werden onlangs zeven Chinese stagiaires aangetroffen die vermoedelijk zijn ingezet als goedkope arbeidskrachten.

Lees meer op de website van ISZW (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)