JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Civil Society Platform

Op 5 en 6 december 2017 was er een bijeenkomst in Brussel van het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings. Namens CoMensha was Brian Varma aanwezig.

Op de eerste dag waren er plenaire speeches van Dimitris Avramopoulos (EU Commissioner for Migration and Home Affairs), Urmas Reinsalu (Estse Minister van Justitie) en Myria Vassiliadou (EU Anti-Trafficking Coordinator). Er werd stilgestaan bij de 'new priority actions'die op 4 december 2017 zijn vastgesteld door de EU-Commissie, als vervolg op de EU strategie 2012-2016. Vervolgens schoven enkele leden van het EU-parlement aan om hun reactie te geven op de 'new priority actions'. Aanwezig waren Malin Bjork (Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links), Teresa Jimenez-Becerril Barrio (Fractie van de Europese Volkspartij, christendemocraten), Iratxe Garcia Perez (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten), Anna Hedh (Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Barbara Lochbihler (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie). Hierbij kwam naar voren dat er een strategie werd gemist en dat er geen nieuwe initiatieven werden gezien. Het EU-parlementslid Anna Hedh gaf specifiek aan dat aanpak van 'demand' (de vraag) voorop moet worden gesteld en dat het Zweedse model Europa-breed geïntroduceerd zou moeten worden. Niet alle aanwezig EU-parlementsleden onderschreven dit.

De EU Anti-Trafficking Coordinator benadrukte dat preventie de hoeksteen is in de aanpak van mensenhandel, nader onderzoek naar en ontmanteling van het bedrijfsmodel van mensenhandel nodig is en dat gebruikers van diensten afkomstig van mensen die uitgebuit worden, aangepakt moeten worden. Ook gaf ze aan dat er niet gestrooid moet worden met schattingen van aantal slachtoffers, het gaat om mensenlevens. Ze benadrukte ook dat het van belang is dat iedereen met dezelfde definities werkt en kondigde aan dat ze een 'glossary of legal definitions' zal uitbrengen. Daarnaast is Joëlle Milquet benoemd als speciale adviseur van Juncker (voorzitter van de Europese Commissie) voor de compensatie van slachtoffers van misdrijven, niet alleen mensenhandel. Binnenkort zal er een vragenlijst worden rondgestuurd naar de deelnemers van het platform, met als doel te achterhalen waar de obstakels liggen als het gaat om compensatieverlening. Er zal ook een EU-brede awareness-raising campagne worden ontwikkeld, gericht op het algemene publiek.

De tweede dag stond in het teken van 3 workshops, 1. Untangling the trafficking Chain: disrupting the business model of trafficking in human beings, 2. Victims of trafficking as rights holders: ensuring better access to and realisation of their rights, 3. Preventing trafficking by bringing together all relevant actors to raise awareness. Vanuit CoMensha is aandacht gevraagd voor start van de pilot multidisciplinaire vaststelling slachtofferschap mensenhandel begin 2018, de problemen rondom de 'geringste aanwijzing', de rol van de medische sector bij signalering en de geringe aandacht voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel.

Hieronder een kleine sfeerimpressie.
civil society 2017

civil society 2017
 Klik hier om terug te gaan naar de Eindejaarsnieuwsbrief 2017-4