KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

COA getraind in herkennen signalen van mensenhandel

Donderdag 29 september heeft CoMensha i.s.m. het EMM en de Zorggroep Jade een goede en goedbezochte training verzorgd.
De training werd aan ongeveer 150 aanwezige deelnemers van het COA gegeven.

Het COA is bezig om alle medewerkers te trainen op het herkennen van signalen van mensenhandel.

CoMensha is blij hier onderdeel van te mogen zijn.

290916 training aan COA