RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Column Ina Hut - Interlandelijke adoptie en mensenhandel

Nu de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) recentelijk heeft geadviseerd om met interlandelijke adoptie te stoppen, laat ik deze keer mijn column over adoptie gaan. Eind 2009 heb ik als toenmalig directeur van Wereldkinderen publiekelijk mijn functie neergelegd en de noodklok geluid over structurele misstanden in de wereld van interlandelijke adoptie. Ik kon en wilde niet meer verantwoordelijk zijn voor interlandelijke adoptie.

In 2003 ben ik als directeur van Wereldkinderen begonnen vanuit een sterke drive om iets te betekenen voor minderbedeelden. Ik dacht toen nog dat adoptie een nobel iets was. Zes jaar later was ik geheel ontgoocheld over de wereld achter de schermen van interlandelijke adoptie. Mijn eigen adoptieprocedure had ik in 2004 al stopgezet, een jaar nadat ik directeur werd van Wereldkinderen.

De vraag naar adoptiekinderen is vele malen groter dan het aanbod. Die grote vraag creëert aanbod. Marktwerking, een economisch principe dat ook geldt voor de wereld van interlandelijke adoptie. Ik heb dit helaas in de praktijk ervaren. In China betalen directeuren van kindertehuizen op grote schaal voor het aanbrengen van kinderen. Kinderen worden op papier vondeling gemaakt en voor interlandelijke adoptie aangeboden. In Ethiopië zetten rechters een handtekening onder een document waarin staat dat de biologische ouders zijn overleden, terwijl ze weten dat de ouders leven. In Haïti moesten adoptie-organisaties steekpenningen betalen om te mogen blijven werken (voor Wereldkinderen destijds reden om te stoppen, maar een andere Nederlandse organisatie ging gewoon door). In India werd de zoektocht naar biologische ouders structureel tegenhouden. Ik heb jarenlang geprobeerd het systeem van binnenuit te verbeteren. Dat is niet gelukt, het was vechten tegen de stroom in: de wereld van interlandelijke adoptie is een wereld waarin men ervan overtuigd is dat interlandelijke adoptie nog steeds goed is en waarbij criticasters zoveel mogelijk buiten het systeem worden gehouden. Interlandelijke adoptie heeft een aanzuigende werking en ondermijnt het opbouwen van jeugdbeschermingssystemen in de landen van herkomst. Dat het systeem al langere tijd verziekt is en leidt tot kinderhandel, daar sluit men de ogen voor.

Klaas Dijkhoff kan niet om dit advies van de RSJ heen. De RSJ concludeert na onafhankelijk onderzoek hetzelfde als destijds (in 2009) de directeur van de grootste adoptieorganisatie: de tijd is nu echt gekomen dat we onze visie op adoptie fundamenteel dienen te wijzigen. Verleg de focus naar ondersteuning bij de op- en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem in het land van herkomst. Dat is in het belang van het kind. Laat je niet leiden door de pro-adoptielobby. Die heeft andere belangen dan die van het kind. Ik roep Klaas Dijkhoff op om het advies van de RSJ op te volgen en conform het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind te handelen: kijk eerst of zorg in het eigen land kan worden geboden. Wensouders die willen adopteren roep ik op om te kijken naar kinderen in ons eigen land. Er zijn immers lange wachtlijsten met kinderen waarvoor een (permanent) pleeggezin wordt gezocht. Ook zij hebben het recht om op te groeien in een veilig en liefdevol gezin.


Https://www.youtube.com/watch?v=lKLtyb3CEVo
Documentaire Netwerk (2009) ivm vertrek Ina Hut als directeur van Wereldkinderen en adopties uit China.

Http://www.npo.nl/brandpunt/23-11-2014/KN_1661813/WO_KRO_789671
Documentaire van Brandpunt (2014) over adopties uit Ethiopië en de weerstand in de wereld van interlandelijke adoptie.

Http://poundpuplegacy.org/files/Reactie%20Ina%20HR%20Hut%20ivm%20AO%206%20okt%202009.pdf
Rapport over mijn ervaringen in de wereld van interlandelijke adoptie en de redenen van mijn vertrek t.b.v. de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het Algemeen Overleg (okt. 2009) in verband met mijn vertrek (aanbevelingen op pag.20).

Https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/30169/kst-31265-28.html
Verslag Algemeen Overleg 6 oktober 2009 ivm vertrek van Ina Hut als directeur van Wereldkinderen.

Http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/70163/_stop_met_internationale_adoptie_
Ina Hut in EenVandaag (nov. 2016) over het rapport van de RSJ.

 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3