KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Column Ina Hut: meer aandacht voor slachtoffers mensenhandel nodig!

Mensenhandel en mensensmokkel.
In mijn vorige column schreef ik over mensensmokkel en mensenhandel. Over de verschillen en over de mogelijke verstrengeling. In het werkveld zie je vaak een duidelijke scheidslijn tussen mensensmokkel en mensenhandel.

Dat zie je in de rechtspraak, je ziet het bij de Politie, bij de Koninklijke Marechaussee. De actuele praktijk laat zien dat veel meer aandacht uitgaat naar mensensmokkel en minder naar mensenhandel. En dat is niet verantwoord. Mensensmokkel gaat vaak over in mensenhandel en dat wordt niet altijd opgemerkt.

Halvering van het aantal meldingen!
We ervaren een drastische daling van het aantal meldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. De cijfers vanaf januari 2016 tot heden zijn gehalveerd ten opzichte van die van vorig jaar over dezelfde periode. Alle begrip dat er zoveel aandacht naar mensensmokkel gaat, maar dat mag niet ten koste van de aandacht voor mensenhandel gaan. Experts die zich richten op mensensmokkel, moeten hun ogen juist ook open blijven houden voor mensenhandel. Want het aantal slachtoffers is echt niet gehalveerd.

Risico op weglekken van expertise en kennis op het gebied van mensenhandel.
Navraag bij de meldende organisaties leert ons nog iets anders. En hier trek ik aan de bel, vanuit het belang van het slachtoffer! Niet alleen is er meer aandacht voor mensensmokkel, er dreigt op grote schaal ook expertise weg te lekken bij bijvoorbeeld de Politie als het gaat om mensenhandel. Met name de reorganisatie en bezuinigingen zijn hier debet aan. Specialisten mensenhandel die op een andere functie worden gezet en vervangen worden door andere medewerkers, met het reële risico dat ze onvoldoende kennis en expertise op het gebied van mensenhandel hebben. Dit gaat ten koste van slachtoffers van mensenhandel. Een groot deel van hen wordt niet meer gezien, omdat de signalen onvoldoende herkend worden. De categorale opvanginstellingen voor slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met lege bedden, terwijl slachtoffers in de uitbuitingssituatie blijven. Dit kan en mag niet de bedoeling zijn.

Terechte oproep om meer geld voor veiligheid.
Terecht roepen Herman Bolhaar, voorzitter van het Openbaar Ministerie, de Politievakbond ACP en de oppositie om meer geld voor veiligheid. Er is 300 miljoen extra nodig om de huidige taken goed te kunnen uitvoeren. Het wrange resultaat van de bezuinigingen tekent zich nu af in de praktijk. Wij zien het aan onze cijfers. Mensenhandelaren spinnen garen bij de bezuinigingen. Zwaardere criminaliteit, waaronder ook mensenhandel valt, neemt toe, is ingewikkelder geworden en vindt steeds meer plaats via het internet. Daarin moet meer geld worden geïnvesteerd, anders wordt de voorsprong van criminelen alleen maar groter. Het slachtoffer wordt - nee - is al de dupe. Veel slachtoffers van mensenhandel worden letterlijk niet meer gezien. En dat mogen we niet laten gebeuren!Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-2