RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Column Ina Hut: Politiek en gemeente investeer in de aanpak van mensenhandel

Het is triest hoe de aandacht voor mensenhandel in Nederland verslapt. Het is dringend nodig dat in de kabinetsformatie de aandacht voor mensenhandel hoog op de agenda komt.

Het is zorgelijk dat zeker honderden slachtoffers vast blijven zitten in hun uitbuitingssituatie. De opsporingsdiensten zijn van goede wil, maar helaas ligt hun prioriteit niet bij de aanpak van mensenhandel. Veel gemeenten hebben geen oog voor mensenhandel binnen hun gemeentegrenzen.

Te weinig prioriteit bij opsporingsdiensten met als gevolg onvoldoende signalering mensenhandel
De politie en het Openbaar Ministerie willen 980 miljoen euro extra voor de aanpak van criminaliteit, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat ze minimaal 100 inspecteurs extra nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren, de Koninklijke Marechaussee kampt met een forse onderbezetting van meer dan 10%.

Voor het derde jaar op rij is het aantal aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha dramatisch gedaald. We registreerden in 2014 nog 1561 slachtoffers, in 2015 waren dat er 1321 en nu opnieuw een forse daling met ongeveer een derde ten opzichte van 2014. En helaas zet die dalende trend zich voort in 2017. We hebben geen reden om aan te nemen dat het aantal slachtoffers is gedaald. Integendeel.

De afgelopen maanden heb ik gesprekken gevoerd met de politie, de Koninklijke Marechaussee en met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle drie de opsporingsdiensten hebben in 2016 fors minder slachtoffers bij CoMensha gemeld dan in het jaar 2015. Alle drie de opsporingsdiensten zijn zeer gemotiveerd om mensenhandel aan te pakken. Maar ze geven ook alle drie aan dat ze vanwege ondercapaciteit andere keuzes in de prioritering hebben moeten maken. Met het trieste gevolg dat veel slachtoffers niet meer worden gesignaleerd en vast blijven zitten in de uitbuitingssituatie. Terwijl u dit leest worden in Nederland honderden slachtoffers uitgebuit soms met grof geweld... ze worden niet gezien.

Veel gemeenten hebben geen oog voor mensenhandel binnen hun gemeentegrenzen
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de strijd tegen mensenhandel. Zij hebben een verantwoordelijkheid op het gebied van preventie, signalering, handhaving, hulpverlening en ook bij het opwerpen van barriéres. Maar het aantal gemeenten dat erkent dat in hun gemeente mensenhandel plaatsvindt en investeert in goede zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel is laag. CoMensha probeert al lang een landelijk dekkend systeem van zorgcoördinatie van de grond te krijgen, zodat elk slachtoffer van mensenhandel adequate hulpverlening krijgt. Het advies van de commissie Lenferink (voorjaar 2015) onderschrijft het belang van die landelijke dekking ook. Ook de VNG geeft geen prioriteit aan de opvolging van het advies van de commissie Lenferink. Het ligt helaas al twee jaar op de plank, er worden geen stappen gemaakt. Bijgaande landkaart van Nederland laat zien hoe groot het aantal gemeenten is waar nog geen zorgcoördinatie geregeld is.

nieuwsbrief CoMensha juli 2017 overzicht zorgcoordinatie nederland
Klik hier voor meer informatie over gebieden en gemeenten.

Gevolg: honderden slachtoffers in uitbuitingssituatie worden niet gezien!
De aandacht voor mensenhandel verslapt. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Dagelijks horen we op onze helpdesk de dramatische verhalen van de slachtoffers. Dit laten we gewoon gebeuren in Nederland? Laten we voorkomen dat we aan 'naming and shaming' moeten gaan doen...

Politiek en gemeenten, pak je verantwoordelijkheid en investeer in de aanpak van mensenhandel!
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-2