KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Column

Sinds een half jaar ben ik nu directeur van CoMensha. Wat een mooie organisatie en een prachtig doel om voor te werken! Naast de medewerkers, heb ik ook al vele ketenpartners mogen ontmoeten. Zowel medewerkers als ketenpartners, allemaal zijn ze sterk betrokken bij de bestrijding van mensenhandel. De wereld van mensenhandel is een wereld waarin een ieder met gedrevenheid zijn of haar rol vervult.

Ik ben heel wat gewend, maar telkens weer raken de verhalen van de slachtoffers mij. Mensenhandel is een ernstige misstand en dient met alle daartoe beschikbare middelen bestreden te worden. Wist u dat anno 2015 het aantal slaven nog nooit zo hoog is geweest als ooit tevoren? Het Financieel Dagblad kopte een maand geleden nog 'Slavernij nog steeds drijvende kracht achter de economie'. De Global Slavery Index spreekt van zo'n 36 miljoen mensen die wereldwijd werkzaam zijn als 'moderne slaaf', andere schattingen geven aan dat het om enkele honderden miljoenen gaat. Op 1 juli herdenken wij dat Nederland (overigens als een van de laatste landen!) in 1863 de slavernij heeft afgeschaft. Afgeschaft? Vorig jaar registreerden wij in Nederland 1561 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Slechts een topje van de ijsberg! Sluit je ogen niet¦! Het gebeurt ook bij jou in de buurt.

Mensenhandel komt voor in diverse vormen, seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, kinderhandel, orgaanhandel, commercieel draagmoederschap, gedwongen bedelarij en zo zijn er nog wel meer te bedenken.

Seksuele uitbuiting is bij de gemiddelde Nederlander de meest bekende vorm van mensenhandel, vrouwen of mannen die onder dwang seksuele diensten moeten verlenen, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Een van de dingen die me opgevallen is, is dat er vaak polarisatie ontstaat tussen degenen die voor prostitutie zijn en degenen die tegen prostitutie zijn. Heftige discussies op internet als er bijvoorbeeld prostitutiezones worden gesloten. Met name ingegeven vanuit een anti- of pro- prostitutie standpunt. Mensen die de pro-prostitutiebeweging aanhangen vinden dat het allemaal wel meevalt met de uitbuiting in de prostitutie.

Uiteraard, iedereen mag een mening hebben, maar het gevaar bestaat dat door polarisatie, de aandacht voor het probleem mensenhandel ondergesneeuwd raakt. Of je nou voor of tegen prostitutie bent, mensenhandel bestaat! Elke sekswerker die gedwongen wordt om seksuele diensten te verlenen is er één te veel.

CoMensha heeft geen oordeel over de sector waarin iemand werkzaam is. Wij strijden tegen mensenhandel. Of dit nou gebeurt in de prostitutie, in de aspergehandel, de havens, het maakt niet uit. Mensenhandel moet bestreden worden. En slachtoffers verdienen goede opvang, zorg en begeleiding! De slachtoffers hebben vaak 'levenslang', de opgelopen trauma's schud je niet zo maar van je af.

CoMensha staat voor een rechtvaardige samenleving en daar past mensenhandel niet in. Daarvoor is een goede samenwerking met alle ketenpartners van belang. Dat is waar we voor gaan, alleen samen kunnen we de strijd tegen mensenhandel voeren!

Ina H.R. Hut, directeur CoMenshaKlik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015