KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

CoMensha 2013 in vogelvlucht

Graag bieden wij u het CoMensha jaarverslag 2013 aan. Ook in 2013 stond het onderwerp mensenhandel volop in de politieke en publieke belangstelling. CoMensha levert hier dagelijks haar bijdrage aan.

Het kloppend hart van CoMensha is de Helpdesk. Vanuit hier verricht CoMensha de meeste werkzaamheden: Er wordt opvang gezocht, hulp- en zorgverlening wordt geregeld, (keten)partners worden voorzien van advies, medewerkers bieden een luisterend oor, procedures worden gevolgd en toegelicht en de registraties van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel worden verwerkt.

Naast de Helpdesk voert CoMensha ook werkzaamheden uit in de regionale netwerken mensenhandel, er worden voorlichtingen en trainingen gegeven en met verschillende partners worden (inter)nationale werkzaamheden uitgevoerd.

In 2013 heeft CoMensha ook een nieuw gezicht gekregen, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Ook is er hard gewerkt aan een nieuw cliënt volg- en ondersteunend systeem wat in 2014 in gebruik is genomen. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Tot slot organiseerde CoMensha in 2013 samen met FairWork een symposium over compensatie en een ontmoetings- en informatiedag voor (mogelijke) slachtoffers mensenhandel.

Dit jaarverslag biedt in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste activiteiten die CoMensha in 2013 heeft verricht.

Klik hier voor het jaarverslag 2013 in nieuwsbriefformaat.