JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha pilot 24/7 bereikbaarheid

CoMensha start op 1 juni met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel'. CoMensha is vanaf dat moment 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor hulp en advies bij noodsituaties via (033) 448 11 86.

Ketenpartners, particulieren en (mogelijke) slachtoffers kunnen al tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) bij de helpdesk van CoMensha terecht met al hun vragen over mensenhandel en voor de registratie van alle slachtoffers. Daarnaast is de coördinatie van de eerste opvang, zorg en hulpverlening voor meerderjarige slachtoffers één van de kerntaken van CoMensha.

Vanaf 1 juni kan er, wanneer zich een crisissituatie voordoet, ook buiten kantooruren gebruik worden gemaakt van de helpdesk van CoMensha. De helpdesk kan adviseren en doorverwijzen naar andere instanties, zodat slachtoffers sneller geholpen worden. In bepaalde situaties is het voor CoMensha mogelijk om direct opvang te regelen. Bijvoorbeeld als het gaat om plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM), voor slachtoffers die gebruik maken van de bedenktijd op grond van de B8/3-regeling. Voor overige slachtoffers, of als plaatsing niet mogelijk is in de COSM, kan CoMensha doorverwijzen naar de politie. De politie is plaatsingsbevoegd voor noodbedden in de regio.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de helpdesk van CoMensha met de start van de pilot eventuele samenwerkingsafspraken met regionale of lokale meldlijnen die op verschillende plekken in het land bestaan, zal vervangen.

Voor het melden van informatie die kan leiden tot de opsporing van mogelijk daders, kan contact opgenomen worden met de politie of Meld Misdaad Anoniem.
Het betreft vooralsnog een pilot van een jaar, daarna wordt bekeken of voortzetting wenselijk is.

De helpdesk van CoMensha is telefonisch te bereiken op T: (033) 448 1186.