JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha nu 24/7 bereikbaar


CoMensha is op 1 juni 2016 gestart met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel'. CoMensha is nu 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor hulp en advies bij noodsituaties via (033) 448 1186.
Vanaf 1 juni kan, wanneer zich een crisissituatie voordoet, ook buiten kantooruren gebruik worden gemaakt van de helpdesk van CoMensha. De helpdesk kan adviseren en doorverwijzen naar andere instanties, zodat slachtoffers sneller geholpen worden. In bepaalde situaties is het voor CoMensha mogelijk om direct opvang te regelen.

Lees hier meer.


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-2