RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha 24/7 bereikbaar

In 2016 is CoMensha gestart met de pilot '24/7 meldlijn mensenhandel'. CoMensha is vanaf 1 juni 2016 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor hulp en advies bij noodsituaties via (033) 448 1186.
Wanneer zich een crisissituatie voordoet, kan via de meldlijn buiten kantooruren gebruik worden gemaakt van de helpdesk van CoMensha. De helpdesk kan adviseren en doorverwijzen naar andere instanties, zodat slachtoffers sneller geholpen worden. In bepaalde situaties is het voor CoMensha mogelijk om direct opvang te regelen. Bijvoorbeeld als het gaat om plaatsing in de Categorale Opvang Slachtoffers Mensenhandel (COSM), voor slachtoffers die gebruik maken van de bedenktijd op grond van de B8/3-regeling. Voor overige slachtoffers, of als plaatsing niet mogelijk is in de COSM, kan CoMensha in overleg treden met de politie. De politie is plaatsingsbevoegd voor noodbedden in de regio.

Lees hier meer.
Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3