LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Terre des Hommes en CoMensha willen effectievere aanpak uitbuiting minderjarigen. Landelijk ‘Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen’ moet uitbuiting in Nederland tegengaan.

CoMensha - hét Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel - en Terre des Hommes gaan samenwerken in de aanpak van uitbuiting minderjarigen en lanceren het onafhankelijk landelijk Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen. Het huidige WATCH meldpunt van Terre des Hommes gaat op in dit Meldpunt. Uitbuiting is een groot maatschappelijk probleem waarop te weinig zicht is. Met het bundelen van de krachten willen de organisaties een effectievere aanpak van uitbuiting van minderjarigen. Het Meldpunt is met name bedoeld voor bezorgde burgers, slachtoffers zelf en bijvoorbeeld hulpverleners die nader onderzoek naar vermoedens van mensenhandel willen laten verrichten.

In de samenwerking vullen beide organisaties elkaar goed aan: CoMensha heeft het netwerk onder zorginstellingen en opsporingsinstanties, Terre des Hommes heeft capaciteit voor ICT forensisch onderzoek, waarmee de politie kan worden ondersteund.  

Opsporingsdiensten zijn conform wet- en regelgeving al decennia verplicht mensenhandel/uitbuiting bij CoMensha te melden. Overige instanties melden veelal ook bij CoMensha. Daarin verandert niks. Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen daarentegen is, zoals het WATCH meldpunt ook was, specifiek bedoeld voor bezorgde burgers die nader onderzoek naar vermoedens van mensenhandel wensen. Zoals bijvoorbeeld ouders, docenten, jongeren zelf en hulpverleners.  

Uitbuiting van minderjarigen 
Minderjarige slachtoffers van seksuele en criminele uitbuiting zijn nog steeds slecht in beeld. Dit mede doordat slachtoffers en burgers met vermoedens van uitbuiting, moeizaam de juiste weg naar hulpinstanties vinden en de politie niet altijd voldoende capaciteit heeft om alles te onderzoeken. Bij het Meldpunt kan laagdrempelig, veilig en desnoods anoniem om advies worden gevraagd en men kan doorverwezen worden naar de juiste instanties. 

Vormen van uitbuiting 
Seksuele uitbuiting waaronder loverboyproblematiek, sextortion en grooming, maar ook criminele uitbuiting, veelal drugsgerelateerd, gedwongen bedelarij en arbeidsuitbuiting kunnen bij het Meldpunt worden gemeld. 

Onderzoek
Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen, dat wordt beheerd door CoMensha, onderhoudt contact met de melder, vraagt uit en beslist over het vervolg. Meldingen kunnen worden doorgezet naar zorgcoördinatoren, naar het onderzoeksteam van Terre des Hommes, naar regionale meldlijnen of bij acuut gevaar naar de politie. Bij doorzetting naar Terre des Hommes wordt ICT forensisch onderzoek gedaan naar de mogelijke daders en worden bevindingen - met instemming of anoniem laten van de melder – gedeeld met de politie. De informatie die het Meldpunt oplevert zal door CoMensha en Terre des Hommes nader worden onderzocht met het oog op aanbevelingen voor preventie en beleidsadvies. 

"90% van de meldingen die meldpunt WATCH binnenkreeg, was eerder al gemeld bij politie", aldus Carel Kok, directeur Terre des Hommes. "Dat geeft aan dat er behoefte is aan een meldpunt zoals deze en dat er te weinig opsporingscapaciteit is, terwijl de problemen groot zijn. Met de data die wij met het landelijke Meldpunt verzamelen kunnen we de overheid een beter inzicht verschaffen in de omvang van uitbuiting en mensenhandel.”

Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha: “Nu weten slachtoffers en mensen die uitbuiting c.q. mensenhandel vermoeden vaak niet waar ze terecht kunnen. Er is een versnippering aan meldpunten. Wij beogen met dit landelijk onafhankelijk Meldpunt te bereiken dat er meer slachtoffers worden gesignaleerd en gemeld, zodat ze uit de uitbuitingssituatie kunnen worden gehaald. Wij zullen zo nodig ook doorzetten naar regionale meldpunten, waarmee we reeds bestaande activiteiten in de regio’s versterken. Wij zijn al jarenlang het meldpunt voor ketenpartners en andere professionals. Nu kunnen minderjarige slachtoffers zelf en het algemene publiek ook terecht bij het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen.”

Het Meldpunt Uitbuiting Minderjarigen is bereikbaar via 0800 - 0034 en via de website www.melduitbuitingminderjarigen.nl

CoMensha
CoMensha is als hét landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel al jarenlang de landelijke Helpdesk en het meldpunt voor de opsporingsdiensten zoals de politie, Inspectie SZW en de Koninklijke Marechaussee. Deze zijn verplicht bij CoMensha te melden. Ook zorg- en jeugdinstellingen melden veelal bij CoMensha. CoMensha is onder meer verantwoordelijk voor het in kaart brengen van feiten over aard en omvang van mensenhandel en voor de eerste coördinatie van de opvang en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. De Helpdesk van CoMensha blijft onveranderd.

Terre des Hommes
Terre des Hommes stopt wereldwijd kinderuitbuiting, doet in Nederland onderzoek naar seksuele uitbuiting en publiceert daarover. Forensische ICT-ers onderzoeken meldingen over vermeende uitbuiting van minderjarigen. Als onderzoek bewijs oplevert worden de bevindingen, met toestemming van de melder of geanonimiseerd, gedeeld met politie. Urgente gevallen worden direct bij de politie gemeld.

M.U.M. Final Logo Design kleiner